Verhelderende brochure over zelfregulering

In de brochure ‘In eigen hand’ legt het Verbond uit hoe de organisatie/controle op de naleving van de zelfregulering in de verzekeringsbranche is geregeld

Ook geeft zij aan welke onafhankelijke organisaties daar een rol bij spelen.

Naast het interne en wettelijke toezicht heeft de branche een groot aantal uitgangspunten vastgelegd in zelfregulering. In totaal kent het Verbond een pakket van ruim zestig regelingen die door verzekeraars zelf zijn ontwikkeld. Basis voor al die regelingen is de Gedragscode Verzekeraars, waarin de kernwaarden van de branche (zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn) zijn verankerd.

Verbondsdirecteur Leo de Boer in het voorwoord:

Waarom wij die ‘eigen’ regels zo belangrijk vinden? Surf naar Wikipedia en u vindt het antwoord. Een van de voordelen die daar worden genoemd, is dat een sector zelf de meeste kennis in huis heeft om goede en uitvoerbare regels te maken; een duidelijk voordeel ten opzichte van wetgeving. Daar komt bij dat het draagvlak vaak ook groter is, omdat partijen de regels zelf ontwikkelen. Bovendien kan zelfregulering bijdragen aan een beter imago.

Ik ben het uiteraard roerend met deze opsomming eens, al mis ik nog één punt: zelfregulering stimuleert ook het zelfreinigende vermogen van een sector. Is er sprake van een incident, dan kan iedereen daar in de branche van leren en, niet onbelangrijk: er ook consequenties aan verbinden.

Om zelfregulering te laten werken, moet je wel zelfkritisch durven zijn en zorgen dat je regels geen wassen neus zijn. ‘Zelftoezicht wil nog wel eens falen’, schrijft Wikipedia niet voor niets.

.
Drietrapsraket

Een harde voorwaarde is dus dat zelfregulering goed en gecontroleerd is georganiseerd. Het Verbond heeft dat via een drietrapsraket gedaan: allereerst toetst de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars of onze leden zich aan de regels houden. Daarnaast zijn al onze leden aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, dat bemiddelt bij klachten tussen consumenten en verzekeraars. En als solide sluitstuk hebben wij in 2008 de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) opgericht, die klachten toetst in het licht van de goede naam, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak.”

Deze drie organisaties (bij monde van Ron van Kesteren van de Stv, Nol Monster van Kifid en Els Wesseling-van Gent namens de Tuchtraad) vertellen wat er bij hun werk komt kijken. Daarnaast vertelt Maarten Edixhoven van Zwitserleven hoe het is als je als verzekeraar wordt geconfronteerd met een tuchtklacht

GEEN REACTIES