Vereniging FFP lanceert Register Financieel Adviseur

Het register RFA, waaraan een beroepsopleiding is gekoppeld, wordt een nieuwe beroepsstandaard voor adviseurs die op basis van een integraal klantbeeld financieel advies geven.

Met de introductie van het nieuwe RFA (www.rfa.nl) wil de FFP de lacune opvullen tussen de adviseur op basaal Wft-niveau en de hooggekwalificeerde financieel planner. Tevens beoogt de beroepsorganisatie, waarbij meer dan 3.500 financieel planners zijn aangesloten, met dit initiatief een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsverbetering van de vakbekwaamheid en deskundigheid van financieel adviseurs in ons land. “De discussie over de kwaliteit van het financieel advies wordt voortdurend gevoerd; de consument weet eigenlijk niet goed meer wat een financieel adviseur zou moeten kennen en kunnen”, zegt Marjan van Kasteren, directeur van de FFP.

Op basis van het RFA-beroepsprofiel worden een volledig nieuw beroepsopleiding en examen ontwikkeld. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua vorm en methodiek. Van Kasteren “ Dit doen we in nauwe samenwerking met exameninstituut SEFD en opleidingsinstellingen Dukers & Baelemans, Elsevier Financiële Educatie, NCOI en NIBE-SVV”.

Uitgangspunt hierbij is de vaststelling dat er in de branche al veel vakbekwaamheid aanwezig is en dat deze moet kunnen worden meegenomen, c.q. meegewogen in het opleidingstraject van het RFA. De EVC-methodiek (Erkenning Verworven Competenties) speelt hierin een belangrijke rol. Via EVC is het mogelijk om zowel eerder opgedane kennis als praktijkervaring objectief te meten.

Deze kunnen dan via een intake c.q. assessment worden ingebracht in het RFA-onderwijs en -examentraject. Dat houdt in dat de kandidaat alleen nog de ontbrekende kennis en ervaring hoeft aan te vullen middels een gericht opleidingstraject. De RFA-opleidingsinstituten begeleiden de kandidaten hierin.  

Het RFA-examen toetst niet alleen kennis, maar uitdrukkelijk ook vaardigheden, competenties en professioneel gedrag. Dat houdt in dat het RFA-examen, en in de toekomst ook het Permanente Educatie-traject, een andere invulling zullen krijgen dan bij bestaande registers en keurmerken

Naar verwachting zullen begin 2012 de eerste kandidaten in het register kunnen worden ingeschreven. Het aantal potentiële inschrijvingen schat de FFP op meer dan 25.000 personen. Inschrijving in het register is mogelijk voor zelfstandig werkende financieel adviseurs en voor medewerkers van intermediaire bedrijven, banken en verzekeraars.

Geslaagde examenkandidaten met minder dan twee jaar relevante werkervaring kunnen zich als aspirant-lid inschrijven in het register. Dat geldt bijvoorbeeld voor afgestudeerde HBO-studenten. Als zij daarna relevante werkervaring kunnen aantonen, bijvoorbeeld door het verzamelen van klantdossiers in een portfolio of een andersoortig assessment wordt het aspirant-lidmaatschap omgezet in een volwaardige registerinschrijving.

GEEN REACTIES