Vereende: premies taxiverzekering nu op eerlijk niveau

De Vereende groeit te hard; solvabiliteit daalt

‘De gemiddelde premie voor een taxiverzekering groeit nu naar een niveau dat beter past bij de gemiddelde schade. Er is nu veel meer sprake van een eerlijke prijs.’

Dat stelt Bert Sonneveld, manager Marketing en Acceptatie bij de Vereende, in een interview met Taxipro. De Vereende deelde dit interview vandaag met de sector via een nieuwsbrief. Volgens Sonneveld hanteerden veel verzekeraars jarenlang een te laag premieniveau voor taxiverzekeringen, terwijl de Vereende hogere premies vroeg. De laatste tijd zijn de verschillende premies sterk naar elkaar toegegroeid, aldus Sonneveld. Wel is de Vereende nog duurder dan reguliere verzekeraars, maar het verschil is niet zo groot als vaak wordt gedacht. Sonneveld: ‘Ik hoor vaak dat we twee of drie keer zo duur zijn als andere aanbieders; dat klopt gewoon niet. Het is lastig precies te zeggen, maar we zijn gemiddeld beduidend minder dan twee keer zo duur.’ Dat De Vereende duurder is, hangt volgens Sonneveld samen met de werkwijze. ‘Bij aanvragen wordt naar individuele risico’s gekeken. Dat is een arbeidsintensief proces dat kosten met zich meebrengt en dat wordt deels vertaald in de premie.’

Afgelopen jaar was de dreigende onverzekerbaarheid van de taxibranche landelijk nieuws en kwam zelfs op de radar van de Tweede Kamer. Vanwege verliezen op deze verzekeringen, stoppen veel verzekeraars met deze sector. Volgens Sonneveld is de schadefrequentie min of meer stabiel, maar zit er wel groei in de schadelast van de taxischades. Door het terugtrekken van verzekeraars groeide het marktaandeel van De Vereende naar ongeveer 15%, mede vanwege de vangnetfunctie. Dit zal vanaf april naar verwachting verder stijgen, wanneer een aantal volmachten en verzekeraars stoppen met taxiverzekeringen of de premies en voorwaarden aanscherpen.

Wel zit er aan het vangnet een grens, vindt Sonneveld. ‘We moeten wel zwarte cijfers schrijven, dus uiteindelijk houdt het een keer op met onrendabele verzekeringen. Anderzijds zijn premies die maar sterk blijven groeien uiteindelijk voor niemand meer op te brengen.’ Volgens hem moet de taxisector de handschoen oppakken om de veiligheid te vergroten en de schades te verminderen. ‘Dat kan met behulp van technologische hulpmiddelen, met opleiding of training, in de werkwijze van ondernemingen zelf, noem maar op. En misschien ook wel met extra regulering in een overvolle taximarkt.’

Bron: Taxipro / nieuwsbrief De Vereende

GEEN REACTIES