Verdwijnt verplichtstelling in pensioenakkoord tussen jong en oud?

Wordt in het akkoord van Anbo, PCOB en Unie KBO met FNV Jong en CNV Jongeren gesproken over vrije keuze van pensioenuitvoerder door de werkgever?

Tilburg University meldt dat ouderenorganisaties Anbo, PCOB en de Unie KBO een akkoord hebben gesloten met FNV Jong en CNV Jongeren over de toekomst van de aanvullende pensioenen. De Tilburgse hoogleraren Lans Bovenberg (rechts op de foto) en Theo Nijman begeleidden de organisaties bij het bereiken van dit akkoord. “Dit akkoord smoort een dreigend generatieconflict over de pensioenen in de kiem.”

Uitgegaan wordt van het reële contract, waarin pensioenfondsen risico’s blijven nemen om er voor te zorgen dat pensioenen gelijke tred kunnen houden met lonen en prijzen. De risico’s worden gedeeld door alle generaties, maar mee- en tegenvallers in het beleggingsrendement worden over tien jaar uitgesmeerd. Ouderen worden zo niet langer geconfronteerd met abrupte, grote kortingen op hun pensioeninkomen terwijl jongeren meer profiteren van meevallers. Schokken in de geprojecteerde levensverwachting worden wel direct in de pensioenuitkeringen verwerkt. Bij tegenvallende beleggingsrendementen moet verder eerder met korten worden begonnen om te voorkomen dat de rekening te veel wordt doorgeschoven naar jongeren. Werkenden betalen te allen tijde een kostendekkende premie voor de opbouw van nieuwe pensioenrechten. Maar werkenden worden niet langer verplicht om herstelpremies te betalen als een fonds een tekort heeft.

Anders dan de jonge politici kiezen deze voor het merendeel aan vakbonden gelieerde organisaties voor behoud van het collectieve pensioenstelsel.

Wel valt de toevoeging in het bericht op: “waarin werknemers hun pensioen opbouwen bij een door de werkgever gekozen pensioenuitvoerder en waarbij generaties risico’s delen”.

Of dit daadwerkelijk betekent dat deze organisaties afstand nemen van de verplichtstelling moet blijken uit de tekst van het akkoord, dat deze week verstuurd wordt naar sociale partners en het ministerie van SZW. “We gaan ervan uit dat de minister ons akkoord ter harte neemt bij het opstellen van de regels”, aldus Theo Nijman.

Partijen pleiten voor contractvrijheid waarbij pensioenfondsen mogen kiezen uit verschillende risicoprofielen. “De overheid moet er op toezien dat het beleggingsbeleid van de fondsen consistent is met de gekozen zekerheidsgraad en dat fondsen de risico’s adequaat communiceren met de deelnemers. Ook mogen deelnemers die dat wensen zelf kiezen voor een hogere of een iets lagere zekerheidsgraad. De collectieve of individuele keuze voor een bepaald risicoprofiel mag de waarde van de pensioenrechten van deelnemers echter niet aantasten. Individuele eigendomsrechten worden zo beter geborgd.”

GEEN REACTIES