Verduidelijk verzuimpolis bij contractverlenging zieke werknemers

Oefenen verzuimverzekeraars druk uit bij werkgevers om een tijdelijk contract niet te verlengen indien de werknemer ziek is?

Deze vraag staat centraal in de schriftelijke vragen van Steven van Weyenberg (D66) aan minister Asscher van Sociale Zaken.

Aanleiding voor de vragen was een artikel in De Telegraaf onder de kop ‘Jaarcontract niet verlengen bij ziekteverlof’.

Dat artikel gaat over een geschil tussen aan accountantskantoor en Avéro Achmea. Een werknemer van de accountant was door een fietsongeval enkele maanden uitgeschakeld. In die tijd verliep zijn jaarcontract. De accountant verlengde het contract en dat had volgens Avéro niet gemogen.

Kennelijk ziet Avéro dit niet als het ‘verlengen’, maar als het afsluiten een nieuw arbeidscontract. En verzuimverzekeringen kennen veelal de bepaling dat geen uitkering volgt indien de arbeidsongeschiktheid al bestaat op het moment waarop een arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt gesloten. De verzekering wordt in dat geval van kracht op het moment dat de werknemer 28 kalenderdagen volledig arbeidsgeschikt is geweest.

Van Weyenberg legt dit uit als ‘druk van de verzekeraars’. Zo vraagt hij of het toegestaan is “dat verzekeraars bij het aanbieden van een verzuimverzekering als voorwaarde stellen dat een aflopend contract van een zieke werknemer niet verlengd mag worden?”

Ja, antwoordt Asscher. Ten eerste is het aangaan of verlengen van een arbeidsovereenkomst een zaak tussen werknemer en werkgever. En ten tweede mag een verzuimverzekeraar voorwaarden stellen aan de dekking van een verzekering.

“Deelt u de mening”, vraagt Van Weyenberg verder, “dat het ongewenst is dat werknemers die, als zij gezond zouden zijn, contractverlenging krijgen, maar onder druk van verzekeraars toch geen contractverlenging krijgen?”

Enigszins cryptisch antwoordt Asscher:

“Ik ben van mening dat de vraag of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al dan niet moet worden verlengd ter beoordeling is aan de werkgever. De werkgever heeft immers goed zicht op het functioneren van de werknemer en of hij aan de gestelde competenties van de functie voldoet. Verzekeraars dienen daar niet tussen te komen.”

Maar de minister wil niet zo ver gaan om hierover met verzekeraars in gesprek te gaan: “Van het Verbond van Verzekeraars heb ik vernomen dat verzekeraars in voorkomende gevallen in overleg treden met de werkgever en proberen een voor beide partijen passende oplossing te realiseren.”

Verlenging of nieuw contract?

Een jaarcontract verloopt – zoals de naam aangeeft – na een jaar. Het is dan aan de werkgever om opnieuw onder dezelfde of andere voorwaarden een nieuw arbeidscontract aan te bieden. Kennelijk wordt zo’n nieuw contract gezien als een verlenging van het oude.

De vraag waar het echt om gaat is of verzekeraars een dergelijke ‘verlenging’ op dezelfde manier willen behandelen als het afsluiten van een contract met een nieuw in dienst te treden werknemer. Het antwoord op deze vraag is aan de individuele verzekeraar, maar in zijn algemeenheid lijkt het goed dat verzekeraars dit transparant maken in de polisvoorwaarden.

GEEN REACTIES