Hennepteelt oorzaak één op vijftig grote branden

De schade van een wietbrand is doorgaans omvangrijk omdat die vaak meerdere panden treft. Schrikbarend veel wietbranden beginnen in woonhuizen.

Circa één op de vijftig grote branden heeft als oorzaak hennepteelt, blijkt uit de allereerste cijfers die over deze problematiek beschikbaar zijn.

De cijfers zijn afkomstig van de Stichting Salvage, opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars om na een (grote) brand persoonlijke hulp te verlenen en schade te beperken. Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars heeft de stichting een analyse gemaakt van alle meldingen en brandoorzaak in de periode 2012-2014. Daaruit blijkt dat van het totaal aantal Salvage-meldingen bijna twee procent de oorzaak hennep heeft, ofwel één op de vijftig branden.

Topje van de ijsberg

Het is voor het eerst dat er cijfers zijn over hennepbranden. Politie en brandweer registreren die gegevens niet. In 2012 registreerde Salvage 82 hennepbranden, in zowel 2013 als 2014 ging het om 73 branden in huizen en bedrijven met als oorzaak wietteelt. Uit de registratie blijkt dat het vaker dan gemiddeld gaat om middelgrote en (zeer) grote branden. Dat blijkt onder meer uit het aantal omliggende panden dat tijdens zo’n brand getroffen wordt. Het aantal getroffen genoteerde panden ligt namelijk hoger dan het aantal branden: tussen de 120 en 140 per jaar. Deze aantallen zijn overigens het topje van de ijsberg: de hulp van Salvage-coördinatoren wordt niet bij alle branden ingeroepen, zeker niet bij kleine.
De verzekeraars aangesloten bij het Verbond hebben recent de monitoring van hennepschade opgestart, wat op termijn moet leiden tot nog meer gegevens.

Levensgevaarlijke situaties

Het Verbond noemt het ‘schokkend’ dat iets meer dan zeventig procent van de door Salvage geconstateerde wietbranden plaatsvond in bewoonde huizen. Het gaat veelal mis met amateuristische installaties in leegstaande slaapkamers of op zolder, waar branden snel om zich heen kunnen grijpen en overslaan naar de rest van het huis en woningen van buren. Bijna één op de vijf hennepbranden begon in panden met een bedrijfsmatige bestemming.

Leegstand probleem

Uit de Salvage-registratie blijkt verder dat één op de tien wietbranden in leegstaande (bedrijfs)panden begint – voor verzekeraars eveneens reden tot zorg. Door de financiële en economische crisis is het aantal leegstaande bedrijfspanden sterk toegenomen. Op sommige bedrijfsterreinen en/of winkelcentra staat 20-25 procent van de panden voor kortere of langere tijd leeg, wat zorgt voor meer risico op schade. Bijvoorbeeld door oneigenlijk gebruik in de vorm van hennepteelt. En er zijn meer risico’s. Zo neemt ook het risico op brandstichting/vandalisme, diefstal van koper en lekkages toe.

GEEN REACTIES