Verbond wil dat AFM concept-DVD herschrijft

Het concept is niet overzichtelijk en begrijpelijk, heeft geen distributie-neutrale toon en is te weinig toegespitst op de directe aanbieder.

“Het is de vraag”, aldus het Verbond, “of de door de AFM voorgestelde uitwerking van het DVD niet te complex wordt voor de consument. De consument krijgt in de oriëntatiefase (dus voorafgaand aan dienstverlening, op het moment waarop de consument nog geen beslissing heeft genomen over het distributiekanaal en de persoonlijke situatie nog niet in kaart is gebracht) gedetailleerde informatie over de dienstverlening. Wij vragen ons af of het niet beperkt kan blijven tot de dienstverleningsvraag, de behoefte beschrijving en een korte uitleg welke financiële diensten doorgaans nodig zijn.”

Te eenzijdig

“In het kader van advisering kan er een samenhang bestaan tussen meerdere dienstverleningsvragen. Bijvoorbeeld een advies over pensioen kan ook leiden tot een advies over aanpassing van een hypotheek. In de huidige opzet ontbreekt die mogelijkheid van samenhang geheel en wordt er bijvoorbeeld ook niet verwezen naar de mogelijkheid dat ook andere DVD’s op de adviessituatie van toepassing kunnen zijn.”

Geschreven vanuit adviseur/bemiddelaar

Anders dan Adfiz vindt het Verbond dat de AFM de ‘objectieve analyse’ in het concept-DVD centraal stelt. Het is geschreven vanuit de invalshoek van de adviseur/bemiddelaar en daardoor niet distributieneutraal.

“Het biedt onvoldoende mogelijkheden om de proposities van direct werkende aanbieders verkoop zonder advies (execution only) en verkoop met advies (gebonden advies) goed voor het voetlicht van de consument te brengen. De keuze per bedieningsvraag is beperkt tot één soort dienstverlening. Per productcategorie kan er maar één keuze worden gemaakt voor het soort dienstverlening. Het voorstel houdt geen rekening met het feit dat binnen dezelfde dienstverleningsvraag verschillende dienstverleningsconcepten, zonder advies en met advies, kunnen bestaan. Wij begrijpen dat de AFM wil standaardiseren, maar deze uitwerking is een beperking voor direct werkende aanbieders.”

Het Verbond vraagt dan ook deze beperkingen te laten vervallen. “Het moet mogelijk zijn om binnen een dienstverleningsvraag productencategorieën met en zonder advies te hebben.”

Het Verbond wil dat de DVD-generator betrekking heeft op de propositie?dienstverlening: Bent u een verzekeraar (direct writer)? Geeft u (gebonden) advies? Biedt u execution only aan? Biedt u een andere propositie aan (bijvoorbeeld: klant doet deel werkzaamheden zelf). Zo ook voor de andere kanalen. Het moet mogelijk zijn om meer dan één antwoord te geven. Door het laten vervallen van beperkingen kunnen alle distributiekanalen op een distributieneutrale wijze tot hun recht komen.

“Wij vinden het belangrijk dat in de DVD-generator qua output in het DVD execution only gerelateerd wordt aan het (bewust) afzien van advies en het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eigen keuze door de consument. Het is een aparte propositie. Vergelijk het niet met advies. Daarnaast zou er in het DVD ook aandacht moeten zijn voor de kennis- en ervaringstoets.”

Het Verbond geeft een voorbeeld van het gebrek aan distributieneutraliteit: “De AFM geeft op bladzijde 12 in de context van execution only het volgende aan: ‘Wij adviseren u niet, maar sluiten enkel de door u gekozen producten voor u af’. De term sluiten is meer gerelateerd aan bemiddelaars en dus niet distributieneutraal geformuleerd. Wij verzoeken de AFM om uit te gaan van de keuze van de consument voor execution only: geen advies. De nieuwe tekst zou als volgt kunnen luiden: ‘Wij adviseren niet, maar informeren u over onze producten. U maakt zelf uw eigen keuze. Voorafgaand aan onze dienstverlening zullen wij uw kennis en ervaring toetsen’.”

Het voorgaande in een kleine greep uit de 12 pagina’s tellende brief die vol staat van de verbeterpunten die het Verbond aangebracht wil zien.

Wijzigingen die in sommige opzichten weer haaks staan op de kritiek van Adfiz en OvFD op het concept-DVD.

De AFM wordt hierdoor voor een vrijwel onmogelijke opgave gesteld indien althans de toezichthouder het elke partij met een gestandaardiseerd DVD naar de zin wil maken. Opvallend is overigens dat elke koepel de standaardisatie toejuicht, maar dan moet die wel op hun eigen standaard zijn toegesneden. Dat lijkt onmogelijk tenzij een suggestie van het Verbond wordt opgenomen: “Een ideaal DVD bevat naast een ‘fixed format’ ook een ‘free format’, oftewel vrije ruimte voor een dienstverlener om eigen tekst toe te voegen op daarvoor gereserveerde plaatsen. Free format impliceert dat een dienstverlener bepaalde elementen uit het DVD kan toelichten en zich zo kan onderscheiden in de markt.”

De vraag is wel als van die mogelijkheid uitgebreid gebruik gemaakt wordt, hoe standaard de standaard-DVD dan nog zal zijn.

Zie ook: NVHP: geen goed woord over voor concept-dvd

en

Adfiz: objectieve analyse moet de norm zijn in het dvd

GEEN REACTIES