UFR wel gevaarlijk voor verzekeraars en niet voor pensioenfondsen?

Opmerkelijk: DNB gaat toezien dat verzekeraars zich niet rijk rekenen met de UFR. Mogen fondsen dat dan wel?

In de Nieuwsbrief Verzekeren gaat DNB in op de introductie van de Ultimate Forward Rate (UFR) die “de vermogenspositie van verzekeraars sterk heeft verbeterd”. De toezichthouder doet dat onder de veelzeggende kop ‘De economische werkelijkheid van de UFR’.

DNB: “Verzekeraars moeten de UFR sinds juli 2012 gebruiken in de verslaglegging aan DNB. Verzekeraars staan er met de UFR beter voor dan zonder, maar dat is niet meer dan een waarderingskwestie. De echte resultaten van de onderneming, zoals winst en cashflow, veranderen er niet door. DNB zal daarom bewaken dat de UFR niet leidt tot ongefundeerd optimisme. De UFR mag het zicht op de economische werkelijkheid niet beperken.

Waar gaat DNB op letten?

Bijvoorbeeld hoe dividenduitkeringen worden gemotiveerd. Dividend uitkeren mag, maar niet slechts gebaseerd op een betere vermogenspositie als gevolg van de UFR. Om dezelfde reden mogen premies niet alleen vanwege de introductie van de UFR omlaag. We blijven kijken naar de gevoeligheid van verzekeraars voor reële renteschokken en betrekken in het toezicht ook solvabiliteitsratio’s die níet zijn gebaseerd op de UFR.

Waarom zo kritisch?

We willen dat verzekeraars zich blijven concentreren op verbetering van de eigen bedrijfsvoering en vermogenspositie. En zich daarbij laten leiden door de reële economie. De UFR geeft verlichting, maar die hoeft niet blijvend te zijn.

De marktrente kan nog lang laag blijven en dat heeft dan consequenties voor de winstgevendheid en de solvabiliteit.”
En de pensioenfondsen?

Een dergelijke waarschuwing heeft niet geklonken op het moment dat de pensioenfondsen hun dekkingsgraden eind van vorig jaar moesten bekend maken. Juist bij hen had een verwijzing naar het verschil tussen werkelijkheid en UFR-fictie op zijn plaats geweest. De sterk door de UFR bepaalde dekkingsgraad is immers het uitgangspunt waarop fondsen al dan niet per 1 april maatregelen moeten nemen om de financiële huishouding op orde te krijgen. Door zich dankzij de UFR ‘rijk te rekenen’ kunnen de belangen van toekomstige generaties in gevaar komen. Dat lijkt een groter risico dat de impact op de vermogenspositie van verzekeraars bij wie de solvabiliteit ook voor de inwerkingtreding van de UFR over het algemeen ruimschoots op orde was.

GEEN REACTIES