Verbond overlegt met SZW over overgangsjaar WGA-verzekering

Het Verbond van Verzekeraars treedt in overleg met het Ministerie van SZW om een ongewenste verstoring van het hybride WGA-stelsel in 2016 en 2017 te voorkomen.

De verstoring is een onbedoeld gevolg van de maatregelen die Minister Asscher in juli dit jaar aangekondigde om het evenwicht op de WGA-markt te herstellen. Door deze maatregelen kunnen grote werkgevers die eigenrisicodrager zijn, in 2016 een eenmalig financieel voordeel behalen. In de overgangsperiode zouden zij tegen een minimumpremie kunnen terugkeren naar het UWV met achterlating van ziek en arbeidsongeschikt personeel bij verzekeraars. Per 1 januari 2017 zouden deze werkgevers vervolgens weer terug kunnen keren naar de private sector met achterlating van de schadelast bij de publieke sector.

Zo’n ‘jojo-beweging’ vindt het Verbond ongewenst omdat het de inzet op preventie en re-integratie ernstig ondermijnt en de stabiliteit van het stelsel aantast. Ook minister Asscher heeft al eerder aangegeven dat hij zo’n ontwikkeling niet wenselijk vindt en zo nodig maatregelen zal nemen die er voor zorgen dat de focus meer op re-integratie van zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers komt te liggen. Verbonds-directeur Richard Weurding noemt het overleg over mogelijke reparatiewetgeving ‘constructief en hoopgevend’.

Bron: persbericht Verbond van Verzekeraars

 

GEEN REACTIES