“Vaker eigen risico bij rechtsbijstandverzekering”

De vrije advocaatkeuze zorgt steeds meer voor een eigen risico bij rechtsbijstandverzekeringen. Verder zijn aansprakelijkheidsverzekeringen flink duurder geworden. Dit meldt MoneyView op basis van eigen onderzoek.

 

Bij veertig procent van de door MoneyView onderzochte rechtsbijstandproducten geldt inmiddels een eigen risico van € 250,- per geschil, wanneer een verzekerde zelf een advocaat wil inschakelen bij procedures waarvoor dit niet verplicht is. Dit zijn bijvoorbeeld procedures bij de kantonrechter. Bijna de helft van de rechtsbijstandverzekeringen hanteert (nog) geen eigen risico.

Maximumvergoeding omlaag

Daarnaast laat het onderzoek zien dat bij dit type procedures de maximumvergoedingen aanzienlijk zijn verlaagd. Bij sommige verzekeraars zijn bovendien de maximumvergoedingen bij onder meer arbeidsrechterlijke procedures nog verder beperkt.

AVP’s duurder

Verder deed MoneyView onderzoek naar aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren. Het onderzoeksbureau concludeert dat de premies van AVP’s in het afgelopen jaar met gemiddeld 8% zijn gestegen. Dit is vooral het gevolg van hogere schadelasten voor verzekeraars. Er worden vooral meer kleine schades veroorzaakt door kinderen en huisdieren geclaimd. Ook de schadelast voor letselschades (veroorzaakt door dieren) stijgt.

 

Smartengeld

MoneyView verwacht dat de premies blijven stijgen vanwege de ontwikkelingen op het gebied van het toekennen van smartengeld. Momenteel ligt hiervoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal dat voor AVP-verzekeraars leiden tot een verdere stijging van de schadelast, met als gevolg hogere premies voor verzekerden.

Bron: MoneyView

GEEN REACTIES