Verbond: meer vuurwerkvrije zones gewenst

© Verbond van Verzekeraars

De schade die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt aan particuliere woningen en auto’s komt volgens een eerste schatting uit op circa 11 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars.

De schade lijkt daarmee iets gedaald te zijn ten opzichte van vorig jaar, toen deze schade geraamd werd op 13 miljoen euro. Verzekeraars constateren minder schade door vandalisme. Wel neemt het aantal vuurwerkgerelateerde branden al enkele jaren toe. Het Verbond pleit voor meer vuurwerkvrije zones om schade en letsel door vuurwerk een halt toe te roepen.

Medische kosten
Naast de registratie van Salvage noteerden verzekeraars vele kleine en middelgrote schades – ongelukjes in en om het huis en autobranden. Het Verbond benadrukt dat de schadelast voor opstal-, inboedel- en autoverzekeringen maar een beperkt deel van de nieuwjaarschade is. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en schades aan bedrijven en scholen zijn nog niet bekend.

Meer vuurwerkvrije zones
De afgelopen jaarwisseling steeg het aantal gemeenten dat één of meer gebieden als vuurwerkvrije zone aanwees van 40 naar bijna 100 gemeenten, soms in combinatie met centraal georganiseerde vuurwerkshows. Het Verbond is voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling en ziet in de zones een mooie kans om de jaarwisseling voor iedereen feestelijk en veilig te houden. Weurding: “Gemeenten weten wat de ‘hot spots’ zijn wat betreft schade en overlast. Verzekeraars juichen meer vuurwerkvrije zones toe. Of er een landelijk afsteekverbod voor consumenten moet komen, is een beslissing die de landelijke politiek moet nemen.”

Bron: persbericht Verbond van verzekeraars

GEEN REACTIES