Verbeterde AOV-voorwaarden Movir op een rij

De voorwaarden zijn uitgebreid met uitlooprisico, recht op herbeoordeling, zwangerschapsuitkering bij vroeggeboorte, waardevast maken en nieuwe eindleeftijden.

“Uit voorwaardenvergelijkingen en gesprekken met adviseurs bleek dat de dekking van het uitlooprisico werd gemist. Ook was er behoefte aan meer mogelijkheden om de verzekering en eventuele uitkering waardevast te maken. Niet alleen qua indexpercentages, maar ook qua vorm. Dit ‘gat’ vullen we nu op”, aldus Movir-directeur Louis van Drunen.

“Wij hebben onze prioriteit gelegd bij aansluiten van onze verzekering op de verhoogde AOW-leeftijd. Daarom introduceerden we in september 2012 eerst de nieuwe eindleeftijden 66 en 67 jaar. Nu is het tijd om onze voorwaarden te verbeteren”, geeft Van Drunen als toelichting op de introductiedatum. De nieuwe voorwaarden werken terug tot 1 januari 2013.

Enkele productkenmerken

 • Zuiver beroepscriterium
 • Eerste twee jaar meer dan 80% van het inkomen verzekerbaar om continuïteit van de onderneming te waarborgen.
 • Maximum verzekerd dagbedrag in de eerste twee jaar bedraagt € 760,-, vervolgens € 550,-.
 • Keuze contractsduur: het 1-jaarscontract dat direct dagelijks opzegbaar is of het financiële voordeel van een 5-jaarscontract.
 •  Starterskorting:- bij een 5-jaarscontract: jaar 1: 25%; jaar 2: 20%; jaar 3: 15%; jaar 4: 15%; jaar 5: 10%;- bij een 1-jaarscontract: jaar 1: 25%; jaar 2: 15%; jaar 3: 10%
 • Zonder medische waarborgen de verzekering één jaar opschorten voor een sabbatical leave of een opleiding.
 • Optierecht: mogelijkheid om jaarlijks het verzekerd dagbedrag te verhogen met 10% zonder medische waarborgen.
 •  Waardevaste polis mogelijk door jaarlijkse indexatie van het verzekerde dagbedrag óf alleen bij arbeidsongeschiktheid. Keuze indexpercentage: 1%, 2%, 3% of CBS.
 • Laatste jaar voor einddatum verzekering premievrij.
 • Premievrijstelling na een jaar arbeidsongeschiktheid.
 • Geen correctiebepaling bij uitkering.
 • Uitkering bij zwangerschapsverlof: 16 weken op basis van het verzekerde dagbedrag.
 • Eigenrisicotermijn verminderd met 14 dagen.
 • Overstapregeling: na een overgang van een Beroeps-AOV naar een Loondienst-AOV, binnen 10 jaar de oorspronkelijke Beroeps-AOV in kracht herstellen.
 •  Kosteloos voorlopige dekking voor het ongevallenrisico bij aanvraag verzekering of aanvraag verhoging verzekerd dagbedrag.
 •  Overbruggingsregeling: de verzekering na acceptatie tot zes maanden later laten ingaan zonder nieuwe medische waarborgen.
 • Uitlooprisicodekking als de verzekerde minimaal 25% arbeidsongeschikt is en de verzekering eindigt door opzegging.
 •  Recht op herbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid.
 • Eindleeftijd: 55, 60, 62, 65, 66 of 67 jaar. Laatste jaar voor einddatum verzekering premievrij

GEEN REACTIES