VEH: ‘Groningse huizen lopen nog jarenlang kans op schade door gasbevingen’

VEH: ‘Groningse huizen lopen nog jarenlang kans op schade door gasbevingen’
Warffum, Groningen. © Pixabay

Het kabinet gaat ervan uit dat door de afbouw en beëindiging van de gaswinning in Groningen de aardbevingen er zullen stoppen. Volgens die optiek zullen huizen er dus steeds minder of helemaal geen extra versterking meer nodig hebben. Maar de overgrote meerderheid (88%) van de Groningers denkt hier anders over: ze verwachten dat het onvermijdelijk is dat de versterkingsmaatregelen van woningen nog jaren doorgaan.

Om gebouwen te beschermen tegen toekomstige aardbevingen, is een versterkingsoperatie gaande. Duizenden woningen wachten nog op versterking, en ook op herstel. Veel eigenaren weten echter nog steeds niet of hun woning wel of niet versterkt wordt. Van deze groep meent een derde dat zij wel voor versterking in aanmerking moeten komen.

‘De versterkingsaanpak loopt totaal niet’; ‘Ook na het einde van de gaswinning zullen de bevingen nog jaren doorgaan, niemand weet hoe erg het nog wordt, ook in Den Haag niet’, zijn enkele van de uitspraken van gedupeerde huiseigenaren die Vereniging Eigen Huis optekende in haar jaarlijkse onderzoek ‘Peilstok Groningen’. Sinds 2015 meet de VEH jaarlijks het vertrouwen van Groningers in de aanpak van de gasproblematiek.

Jurist Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis: ‘De versterkingsoperatie moet op volle kracht doorgaan. Zolang niet zeker is dat de aardbevingen zullen stoppen moet de overheid onverminderd verder gaan met het versterken van woningen en gebouwen. Het juridische voorzorgsbeginsel is daar duidelijk over’. De VEH vindt het ontluisterend dat acht jaar na de zware beving in Huizinge mensen nog steeds in onzekerheid verkeren over versterking van hun woning, de plek waar zich bij uitstek veilig moeten kunnen voelen.

Niet nagekomen beloftes
Andere redenen voor Groningers om (zeer) negatief te zijn over de toekomst van het gebied zijn het niet nakomen van eerder gedane beloftes over herstel en versterking van woningen en het gebrek aan urgentie om problemen op te lossen. ‘Van alles wat wordt geschreven en gezegd, wordt maar bitter weinig uitgevoerd’, zegt een van de Groningse huiseigenaren.

Het vertrouwen van bewoners in de toekomst van het Groningse gasgebied blijft laag, maar neemt wel iets toe. Hetzelfde geldt voor de persoonlijke woonsituatie. Eind 2018 was nog bijna 80% (zeer) negatief gestemd over de toekomst van het Groningse aardgasgebied, een jaar later is dat 70%. Hier worden vooral de sterke Groningse trots en het vertrouwen in eigen kracht zichtbaar, aldus VEH. ‘Ik ben Grunnenger in hart en nieren’, ‘Groningers zijn doorzetters’ en ‘Ondanks de allerberoerdste aanpak komen we er wel bovenop’ zijn veel gehoorde opmerkingen. Verder worden vooral de waardering voor het landschap en kwaliteiten als ruimte en rust genoemd.

Bron: VEH

GEEN REACTIES