Borstlap wil af van re-integratieverplichtingen kleine werkgever

De Commissie Borstlap wil nog voor de mkb-verzuim-ontzorgverzekering zich heeft bewezen, al af van het huidige re-integratiebeleid.

Dat blijkt uit het advies van de commissie. In het advies wordt gesteld dat de verplichtingen op het vlak van re-integratie vooral voor kleine werkgevers te zwaar en rigide zijn. De commissie stelt daarom voor dat van zieke werknemers die niet intern herplaatst kunnen worden, het dienstverband kan worden beëindigd. Om de zieke werknemer aan het werk te helpen moeten dan loopbaanwinkels uitkomst bieden.

Het advies staat recht tegenover het beleid dat afgelopen jaar is ingezet. Minister Koolmees maakte samen met MKB Nederland en verzekeraars afspraken om het re-integreren makkelijker te maken voor werkgevers. In dit verband is onder meer de mkb-verzuim-ontzorgverzekering opgezet. Vanaf dit jaar kunnen (kleine) werkgevers aansluiten bij de verzekering.

De commissie wil verder dat loondoorbetaling bij ziekte max 1 jaar gaat duren. Dit gaat eveneens in tegen het huidige beleid; verzuimverzekeringen duren nu doorgaans twee jaar. Verzekeraars zetten samen met werkgevers daarbij vol in op preventie en re-integratie om de schadelast laag te houden en te voorkomen dat werknemers doorstromen naar de WGA/WIA. Wanneer de periode maar 1 jaar duurt, kunnen deze investeringen waarschijnlijk niet meer uit en zullen de verzekeringen niet meer worden aangeboden. Het Verbond van Verzekeraars is op dit punt ontevreden ten aanzien van het advies.

GEEN REACTIES