Veel deeltijders vergeten pensioenopbouw

Veel deeltijders vergeten pensioenopbouw
© Frantisek Krejci, Pixabay

Bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in deeltijd. Maar 7 op de 10 mensen die recent minder zijn gaan werken, onderzoeken niet welke gevolgen dit heeft voor de pensioenopbouw. De focus ligt vaak op het nu kunnen rondkomen, in plaats van na pensionering.

Dit meldt platform Wijzer in Geldzaken, dat onderzoek liet uitvoeren onder ruim 1.500 Nederlanders naar de mate waarin mensen zich bezighouden met hun pensioenvermogen op het moment dat ze het nog kunnen beïnvloeden.

Uit dit onderzoek, getiteld ‘Oog voor later’, blijkt bovendien dat de mensen die wél de gevolgen voor hun pensioen checken als zij minder gaan werken, ook nog eens terughoudend zijn om actie te ondernemen: 60% van de mensen die hun pensioen hebben gecheckt en geen actie ondernamen, verwacht dat financiële stappen niet nodig zijn.

Zorgelijk

Lisa Brüggen, hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en directeur van Netspar, vindt dit zorgelijk: “Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat keuzes die nu gemaakt worden, financiële gevolgen hebben voor later. Stel dat je als werknemer in de bouw op je 32e besluit om 1 dag per week minder te gaan werken, dan betekent dit dat je ongeveer € 27.000 minder pensioen opbouwt. Concreet betekent dit dat je ongeveer € 120 netto per maand minder te besteden hebt bij pensionering. Dit kan op dat moment net het verschil zijn tussen wel en niet goed kunnen rondkomen.“

Vrouwen extra kwetsbaar

Vrouwen zijn extra kwetsbaar, omdat zij vaker in deeltijd werken: bijna twee derde, tegenover ‘slechts’ 28% van de mannen. Brüggen: “We weten uit onderzoek dat een groot aantal vrouwen zegt financieel niet onafhankelijk te zijn en ook niet te weten hoe ze er buiten het maandelijkse huishoudboekje om financieel voorstaan. Al helemaal niet op de oude dag.

“In de Europese Unie heeft Nederland na Cyprus de grootste pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, ruim 40 procent (Bron: Netspar). Er heerst in Nederland nog steeds een traditioneel rollenpatroon waarbij vrouwen minder uren betaald werk doen dan mannen. Uiteraard moet iedereen daar zelf een keuze in maken, maar ik hoop dat ook ‘de financiële situatie later’ beter in de afweging wordt meegenomen om vervelende verrassingen te voorkomen. Goede voorlichting is hierbij noodzakelijk.”

‘Daar komen we wel uit’

Een andere uitkomst uit het onderzoek is de manier waarop partners met elkaars pensioen omgaan. In gevallen waarin er niets officieel geregeld is in de vorm van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, regelen negen op de tien koppels ook niets met betrekking tot financiën en pensioen voor het geval ze uit elkaar gaan. Wel geeft een derde van deze groep aan dat ze van plan zijn dit nog te doen wanneer ze er de tijd voor hebben. En 75% van hen verwacht dat ze er wel uit zullen komen bij een relatiebreuk. Een erg optimistische kijk, want veel pensioengeschillen gaan juist over de verdeling van het pensioen tussen scheidende partners.

Communicatiekloof of gebrek aan inzicht?

Ten slotte blijkt er tussen partners een aanzienlijke communicatiekloof te zijn als het gaat om pensioenbedragen. Hoewel 8 op de 10 mensen het huidige inkomen van hun partner kennen, weten minder mensen (42%) hoeveel pensioen hun partner heeft opgebouwd. Jongere generaties lijken minder geneigd om deze informatie te delen dan ouderen. De vraag hierbij is natuurlijk of ze zich er zelf al voldoende in verdiept hebben.

Het platform Wijzer in Geldzaken presenteerde het onderzoek ‘Oog voor later’ in het kader van de start van de 13e editie van de landelijke Pensioen3daagse (7, 8 en 9 november). Op deze dagen organiseert het platform verschillende evenementen en activiteiten om het bewustzijn rondom pensioen te vergroten en mensen te helpen bij het plannen van hun financiële toekomst.

Bron: Wijzer in Geldzaken

GEEN REACTIES