Vanaf maart worden twee Wft-examentijden verlengd

De examentijd van Peplus Adviseur hypothecair krediet gaat naar 75 minuten en die van het initiële examen Vermogen naar 135 minuten.

Vanaf 1 maart 2015 wijzigen de kenmerken van de PEplus-examens. In de notitie “Kenmerken Wft examens 2015” staat informatie over het aantal vragen per onderdeel in de verschillende Wft examens. Ook wordt daar het aantal te behalen punten en de maximale tijdsduur per Wft examen weergegeven.

Wijziging op grond van actualiteiten 2015

De wijzigingen in de PEplus-examens vloeien voort uit de verwerking van de “actualiteiten 2015” in de examenvragen. De PEplus-examens blijven, ook na verwerking van de wijzigingen, gelijkwaardig aan de PEplus-examens die in 2014 zijn afgenomen. De toetsmatrijzen zijn aangepast. Vanwege een toename van het aantal kennis- en begripvragen in het PEplus-examen Adviseur hypothecair krediet, wordt bij dit examen de maximale examentijd met 15 minuten verlengd tot 75 minuten.

Wijziging op grond van analyse en marktsignalen

Er wordt, in het kader van kwaliteitsbeheer bij voortduring onderzoek gedaan naar de verschillende examens. In deze analyses worden onder andere marktsignalen meegenomen. Bij het initiële examen Vermogen heeft deze analyse tot een bescheiden inhoudelijke bijstelling geleid. Het aantal numerieke vragen – die relatief veel tijd vergen – is verlaagd.

Tevens zal per 1 maart 2015 de maximale examentijd in overeenstemming worden gebracht met de – qua aantal vragen – vergelijkbare examens Inkomen en Pensioenverzekeringen en zal het initiële examen Vermogen worden verlengd met 15 minuten tot 135 minuten.

GEEN REACTIES