Prestatie onderzoek gewijzigd, winnaars blijven dezelfde

Ook in de nieuwe opzet van het Adfiz Prestatie Onderzoek blijven Legal & General, Movir en NH1816 het hoogst scoren.

Belangrijkste verschil met eerdere onderzoeken (in 2012 voor het laatst gehouden) is dat geen oordeel meer gevraagd wordt over de kwaliteit van de producten van verzekeraars en ook niet over de premiehoogte. Aspecten die overigens in het adviestraject geen onbelangrijke rol zullen blijven spelen. Argument om die buiten beschouwing te laten is dat deze aspecten “weinig zeggen over de daadwerkelijke performance van een verzekeraar”. Het onderzoek hecht meer belang aan bijvoorbeeld het centraal stellen van het klantbelang, de vakkundigheid van medewerkers, de snelheid van de beantwoording van vragen en de snelheid van de administratieve verwerking.

Om de resultaten in perspectief te plaatsen: verzekeraars komen in de ranglijst voor wanneer zij door de deelnemende adviseurs 20 keer beoordeeld zijn. Zoals bekend deden intermediairmaatschappijen in het verleden een beroep op de met hen samenwerkende relaties om deel te nemen aan het onderzoek en uiteraard een gunstig oordeel over de betreffende aanbieder af te geven.

Leven

Dit jaar heeft Legal & General daar van afgezien. De Hilversumse levensverzekeraar hecht meer waarde aan eigen onderzoeken en vond het niet gepast om de adviseurs te vragen aan twee verschillende metingen deel te nemen. Dat heeft uiteindelijk de positie van Legal & General niet geschaad. In de 3 subafdelingen Particulier Leven behaalde de verzekeraar twee tweede plaatsen en een eerste plaats.

Adfiz heeft geen prijs uitgereikt voor Zakelijk pensioen, omdat daar geen maatschappij het rapportcijfer 7 behaalde. Anders had ook daar Legal & General de prijs gewonnen met een gemiddeld cijfer van 6,51. “Zij scoren”, aldus het rapport, “significant hoger dan andere aanbieders die door intermediairs beoordeeld zijn op het gebied van zakelijk pensioen. Zij onderscheiden zich met name op de snelheid van administratieve verwerking en de flexibiliteit (co-creatie, leveren van maatwerk).”

Schade

Over Schade particulier wordt opgemerkt: “NH1816 voert al jaren de Adfiz ranglijst aan als beste schadeverzekeraar in Nederland. In deze meting is er bewust voor gekozen om schade particuliere klanten en schade zakelijke klanten van elkaar los te koppelen. Opnieuw blijkt dat NH1816 torenhoog boven de concurrentie uitstijgt en per aspect gemiddeld 1,5 punt hoger scoort dan de gemiddelde verzekeraar op schadegebied die zaken doet met intermediairs.”

442 respondenten

Los van de uitslagen lijkt het dat Legal & General het bij het rechte eind had. De maatschappij constateerde in februari 2014: “Het onderzoek zoals dat destijds door DAK, NBVA en NVA is ontwikkeld, heeft grote waarde gehad voor de sector. We moeten echter constateren dat in de loop van de jaren het belang van het onderzoek is afgenomen. Het aantal respondenten is beperkt.” Dit jaar hebben inderdaad slechts 442 intermediairs aan het onderzoek deelgenomen..

De eerste drie

Particulier leven – banksparen

1. RegioBank

2. Legal & General

3. Aegon

Particulier leven – lijfrente

1. Legal & General

2. Onderlinge ’s-Gravenhage

3. Conservatrix

Particulier leven – overlijdensrisico

1. Dela

2. Legal & General

3. TAF

Particulier schade

1. NH1816

2. Unigarant

3. Europeesche

Zakelijk inkomen (AOV)

1. Movir

2. Klaverblad

3. Amersfoortse

Zakelijk pensioen

1. Legal & General

2. Delta Lloyd

3. Avéro Achmea

Zakelijk schade

1. De Goudse

2. Klaverblad

3. Avéro Achmea

GEEN REACTIES