UWV laat WGA-brandende huizen bij verzekeraars

Eigenrisicodragers die terugkeren naar UWV “hebben hun lopende uitkeringen al gefinancierd en beginnen daarom met een lage premie” (bron: UWV).

Het marktaandeel van eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering is dit jaar afgenomen met vijf procentpunt tot 46 procent van de loonsom. UWV verwacht dat het marktaandeel van eigenrisicodragers volgend jaar afneemt tot 43 procent, omdat de UWV-premies zich nog steeds gunstig verhouden tot de marktpremies. Op dit moment zijn 78.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA-vast (gezamenlijke loonsom € 89 miljard). Vorig jaar waren 85.000 werkgevers eigenrisicodrager (loonsom € 97 miljard).

Waarom verhouden de UWV-premies zich gunstig ten opzichte van de verzekeringspremies? Ofwel, hoe kan UWV de terugkerende eigenrisicodragers een premie WGA-vast aanbieden van slechts 0,48%?

UWV zegt daar zelf over: “Dat de premie stabiel blijft, ondanks dat de lasten stijgen, komt door een aanzienlijk aantal werkgevers dat het eigenrisicodragerschap heeft verruild voor een publieke verzekering bij UWV. Deze werkgevers hebben hun lopende uitkeringen al gefinancierd en beginnen daarom bij UWV met een lage premie. Werkgevers die al bij UWV verzekerd zijn, zien hun gemiddelde premie wel licht stijgen van 0,49 naar 0,51 procent.”

Het Verbond heeft er al eerder op gewezen dat het hanteren van de minimumpremie voor terugkeerders concurrentieverstorend werkt. Minister Asscher weigert echter in te grijpen (zie ook: minister meet met twee maten op WGA- en ZW-markt).
WGA-flex

Het gemiddelde premiepercentage ZW voor flexibele dienstverbanden (ZW-flex) stijgt licht van 0,31 procent in 2014 naar 0,35 procent in 2015. Door een sterke toename van het aantal eigenrisicodragers en een verwachte verdere toename volgend jaar neemt de totale loonsom van de bij UWV-verzekerde werkgevers af. De uitkeringslasten nemen door deze beweging ook af, maar iets minder. Dit komt doordat werkgevers die eigenrisicodrager worden gemiddeld een iets lager ZW-risico hebben dan werkgevers die bij UWV blijven. Doordat de loonsom harder daalt dan de uitkeringslasten stijgt de gemiddelde premie.

ZW-flex

In de markt van ZW-flex is het aantal eigenrisicodragers toegenomen tot 24 procent van de loonsom (was 6 procent in 2013). Voor volgend jaar verwacht UWV dat de stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers doorgroeit naar 34 procent. Met name grote werkgevers worden eigenrisicodrager. In 2014 zijn 5.300 werkgevers eigenrisicodrager (loonsom € 47 miljard). In 2013 waren dit er 1.500 (loonsom € 12 miljard). In dit segment wil de minister de premie per 2015 wel in lijn brengen met de feitelijke instroom omdat UWV de risico’s draagt. Toch leidt dat tot een beperkte verhoging van de minimumpremie omdat de loonsom harder daalt dan de uitkeringslasten stijgen.

Kortom: niet alleen het systeem is hybride, maar dat geldt ook voor de uitwerking van de concurrentieverhouding tussen UWV en verzekeraars.

GEEN REACTIES