De werkelijke prijs van een autoverzekering is ondoorzichtig

Goedkoop een autoverzekering online afsluiten blijkt soms duurkoop in geval van een schade.

MoneyView zet in haar special Autoverzekeringen de bonus-malus centraal. “Veel consumenten zijn vaak het hele jaar door op zoek naar koopjes, aanbiedingen als ‘tot 50% korting’ zien ze dan ook graag. Dergelijke verleidelijke kreten worden ook bij het aanprijzen van autoverzekeringen gebruikt in de vorm van ‘tot 80% BM-korting’. Waar dit voor een paar schoenen een interessant lokkertje kan zijn, is dat voor een autoverzekering geenszins het geval. De rekensom bij een afgeprijsd paar schoenen van € 100,- met 50% korting naar € 50,- is snel gemaakt. De oorspronkelijke prijs en de korting zijn ten slotte bekend.

De premie van een autoverzekering exclusief BM-korting wordt daarentegen vooraf niet getoond. Daarnaast zal, afhankelijk van het aantal schadevrije jaren, de BM-korting ieder jaar veranderen. Het is daardoor bijzonder lastig om überhaupt een rekensom te maken. Er kunnen daarom grote vraagtekens worden gezet bij de vraag of een consument weet wat hij ‘koopt’.

Iedere verzekeraar hanteert een andere BM-ladder. De BM-korting per schadevrij jaar verschilt daarmee ook. Korting zegt niets over het gemiddelde premieniveau van een specifieke verzekeraar. Gemiddeld 40 procentpunt BM-terugval staat gelijk aan meer dan 70% premiestijging als er geen schadevrije jaren zijn.

Naarmate een verzekerde meer schadevrije jaren opbouwt, zal de gemiddelde premiestijging na schade bijna ieder extra schadevrij jaar afnemen. Tussen de 9 en 14 schadevrije jaren neemt de gemiddelde premiestijging sterk af. Vanaf dat moment treedt de automatische BM-beschermer bij veel partijen in werking.

Het is daarnaast geen uitzondering dat een verzekerde na een geclaimde schade een premiestijging van 100% of meer moet slikken. Zelfs premiestijgingen van 200% tot en met 300% zijn mogelijk wanneer een verzekerde nog geen vijf schadevrije jaren heeft opgebouwd. Het is daarmee voor een beginnend bestuurder van groot belang om zich voor het sluiten van een autoverzekering enigszins bewust te zijn van de financiële consequentie van het claimen van een schade.

Dit geldt temeer omdat een verzekerde met negatieve schadevrije jaren niet eenvoudig van verzekeraar kan wisselen.”

Schijntransparantie

MoneyView wijst erop dat vanaf begin dit jaar een eerste stap gemaakt naar het transparanter maken van schadevrije jaren en het bonus-malussysteem (BM). Verzekeraars moeten vanaf januari 2014 de verzekerde informeren over zijn zuivere schadevrije jaren.

Vanaf 2016 zal door verzekeraars een uniforme tabel gebruikt worden om de terugval van schadevrije jaren op te baseren. Dit zal in beginsel worden toegepast op nieuw te sluiten verzekeringen.”

Maar: “Verzekeraars blijven echter ook vanaf 2016 vrij in het gebruik van een eigen BM-ladder. Hoeveel BM-korting de verzekerde per schadevrij jaar krijgt, bepalen verzekeraars dus gewoon nog zelf.”

GEEN REACTIES