UPO 2014 hanteert voorbeeldrekenrente van 2,8%

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben de UPO-modellen voor het jaar 2014 plus een vernieuwde handleiding gepubliceerd.

In verband met de wijziging van het fiscale kader zijn mogelijkheden opgenomen om nieuwe elementen van de regeling in te brengen in het te bereiken pensioen. Pensioenuitvoerders die een peildatum van 31 december hanteren, nemen een waarschuwingstekst op in verband met de aanstaande wijzigingen van de pensioenregelingen.

Modellen 2014

De modellen 2014 kennen exact dezelfde indeling als de modellen 2013. Wel is er een aantal beleidsmatige aanpassingen gedaan.

In alle gepubliceerde modellen, toelichtingen en handleidingen zijn wijzigingen aangebracht, met uitzondering van het UPO model voor de inkomensverzekeraars.

Wijzigingen in 2014

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in 2014:

Er is een attenderingstekst opgenomen in verband met de aanstaande wijzigingen van de pensioenregelingen, indien het te bereiken pensioen is gebaseerd op de oude regelingsgegevens (bij een peildatum van 31-12). Pensioenuitvoerders met een peildatum van 31-12 kunnen ervoor kiezen om elementen van na de peildatum meenemen in de berekening van het te bereiken pensioen.

Wijzigingen in verband met de aanpassingen aan de pensioenregelingen

In 2014 zijn er drie opties voor pensioenuitvoerders voor het tonen van het ‘te bereiken pensioen’ in verband met de verwachte wijzigingen aan de pensioenregelingen in 2014 en 2015.

Dit zijn:

optie 1: De pensioenuitvoerder hanteert een peildatum per 31-12, er worden geen aspecten van effecten van de aanstaande wijzigingen aan de pensioenregeling meegenomen in het te bereiken pensioen. Om die reden is er voor de deelnemer een attenderingstekst opgenomen.
optie 2: De pensioenuitvoerder hanteert een peildatum per 31-12. Maar de pensioenuitvoerder kan bepaalde onderdelen meenemen voor het te bereiken pensioen. In het UPO moet in dat geval aangegeven worden welke gegevens zijn aangepast en wat deze nieuwe gegevens zijn.

optie 3: De pensioenuitvoerder hanteert een peildatum per 1-1. In het UPO is melding opgenomen dat (eventuele) wijzigingen zijn verwerkt.

Voorbeeldrekenrente bij kapitaal- en premieovereenkomsten 2014

De tot en met het UPO 2012 nog gehanteerde voorbeeldrekenrente van 4% op het UPO bij aankoop van het pensioen bij premie- en kapitaalovereenkomsten is niet meer actueel. Daarom wordt er vanaf 2013 een andere systematiek gehanteerd. Voor de pensioenindicaties moet in 2014 uitgegaan worden van de door DNB jaarlijks gepubliceerde 25-jaars SWAP-rente van september 2013 en de geldende overige tarieven. De voorbeeldrekenrente wordt op 1 decimaal afgerond. Voor het UPO 2014 is de voorbeeldrekenrente derhalve vastgesteld op 2,8%.

Pensioenuitvoerders die voor kapitaal- en premieovereenkomsten een gedefinieerde rekenrente (zoals vastgesteld in het reglement) hanteren, kunnen ook dit jaar deze gedefinieerde rekenrente hanteren.

In de handleiding staan de modellen en de toelichtingen daarop.

GEEN REACTIES