Uitvaartwensen veranderen: kopje koffie legt het af tegen borrel

Uitvaartwensen veranderen: kopje koffie legt het af tegen borrel
© Pixabay

De uitvaartwensen van Nederlanders veranderen. Steeds meer Nederlanders denken bewust na over hun laatste wens en kiezen voor een persoonlijkere, meer informele en intieme uitvaart. Reden voor verzekeringsadviseurs om hun klanten te adviseren regelmatig te checken of hun polis nog overeenkomt met hun wensen.

Informatiecentrum Uitvaartverzekeringwijzer deed onderzoek naar de uitvaartwensen onder ruim 2.300 Nederlanders. Hoewel de uitvaartwensen zowel provinciaal als per leeftijd verschillen, is er een duidelijke voorkeur zichtbaar. De meeste Nederlanders (69,1%) wensen een informele crematie in een intieme setting. Hierbij wordt gedacht aan een uitvaart waar een foto-slideshow wordt getoond, woordjes worden gedaan door vrienden en de favoriete muziek van de overledene wordt afgespeeld.

Ook gaven veel mensen aan dat de kleding tijdens de uitvaart niet meer per sé zwart en heel netjes hoeft te zijn. En het afsluitende kopje koffie met het beruchte plakje cake legt het in het onderzoek af tegen een afsluitende borrel met een hapje: een ‘toost op het leven’.

Cremeren
70% van de ondervraagden liet weten dat ze gecremeerd willen worden. Motivaties hiervoor zijn de lagere kosten en de zorg voor de nabestaanden. Mensen willen hun nabestaanden niet opzadelen met het onderhoud van een graf. In de leeftijdscategorie 18-30 jaar is cremeren het meest populair: 84,2%. In de categorie 75 jaar en ouder is dit nog maar 42,5%. Opvallend is dat cremeren in de provincie Limburg (78,8%) het meest populair is en in Drenthe (54,9%).

Verschillen tussen jong en oud
Uitvaartverzekeringwijzer deed ook onderzoek naar de verschillen in vier leeftijdscategorieën. Waar jongeren (18-30 jaar) vooral kiezen voor een informeel en groots afscheid, een dichte kist en een borrel na de crematie, geeft de groep 75-plussers aan de voorkeur te hebben voor een intieme maar formele begrafenis en aansluitend een kopje koffie. Eén wens delen ze: de kist mag dicht.

Verzekering sluit niet meer aan
‘De wensen die kenbaar zijn gemaakt in dit onderzoek geven richting voor de toekomst voor de uitvaartbranche’, zegt Leon Schouten, directeur Uitvaartverzekeringwijzer. Een natura uitvaartverzekering is een verzekering waarbij er na overlijden een dienstenpakket wordt uitgekeerd, maar deze pakketten sluiten niet altijd goed aan bij de huidige uitvaartwensen van Nederlanders. Hierdoor komt het regelmatig voor dat nabestaanden onverwacht extra geld moeten betalen voor de uitvaart van hun dierbare. Daarom is het belangrijk dat Nederlanders eens in de zoveel jaar controleren of hun uitvaartverzekering nog aansluit bij hun uitvaartwensen.’

Bron: Uitvaartverzekeringwijzer

GEEN REACTIES