Premievolume motorrijtuigenmarkt blijft komende jaren stijgen

Premievolume motorrijtuigenmarkt blijft komende jaren stijgen
© Pixabay

Het premievolume in de motorrijtuigenmarkt is in 2018 toegenomen met 4,4%. De meeste groei zien we terug in de zakelijke markt. De verwachting is dat de schadelast en daarmee het premievolume de komende jaren verder op zal lopen, doordat het aantal ernstige verkeersongevallen stijgt. Dit meldt Baken Adviesgroep in een persbericht.

Voornaamste oorzaken van deze stijging zijn o.a. het groeiend aantal koeriers- en pakketdiensten, de groei van het aantal gereden kilometers en het toegenomen smartphonegebruik in het verkeer. Daarnaast is het aantal voertuigen in het Nederlandse wagenpark is in 2018 toegenomen, met 2,2% tot bijna 9,5 miljoen voertuigen. 80% van het wagenpark bestaat uit particuliere personenauto’s en 20% behoort tot het zakelijke wagenpark

Economie groeit langzamer dan premievolume
De premie in motorrijtuigenmarkt groeit met 4,4% harder dan de Nederlandse economie. De bbp-groei bedroeg in 2018 2,8% (in 2017 nog 2,9 %) is vooral te danken aan huishoudelijke consumptie. Ondanks de positieve binnenlandse situatie zal de zwakkere groei buiten landgrenzen de komende jaren merkbaar worden.

Schadelast personenauto’s
De oplopende personenautoschadelast is een van de grootste onderwerpen op de verzekeringsmarkt. Het Personenauto Particulier premievolume groeit in 2018 met 4,2% (4,8% in 2017). Deze groei is ontstaan door de toenemende schadelast. Op basis van huidige trends in de schadelast lijkt deze de komende jaren verder op te lopen, doordat het aantal ernstige verkeersongevallen stijgt. Redenen die hier voor veel worden aangehaald zijn onder andere de verkeersdrukte, toename van het aantal gereden kilometers en het toegenomen smartphonegebruik.

Bestelauto’s
Het gehele zakelijke wagenpark is in 2018 met 3,2% gestegen. Het aantal bestelauto’s in Nederland neemt fors toe en ook de gemiddelde premie stijgt. Gecombineerd resulteert dit de komende vijf jaar in een groei van het premievolume van gemiddeld 3,5% per jaar. Vooral bij vervoer- en opslagbedrijven is het gebruik van bestelauto’s gestegen. De toename van online shoppen lijkt hier een verklaring voor. Een deel van de stijging in de schadelast kan worden toegewezen aan de explosieve stijging van het aantal koeriers- en pakketdiensten.

Deelauto’s
Baken adviesgroep signaleert een aantal langetermijntrends:
– Deelauto’s: het aantal deelauto’s is de afgelopen vier jaar met gemiddeld 40% per jaar gegroeid. Ze hebben potentie om autobezit structureel te doen dalen.
– E-commerce: een toename in het aantal online bestellingen heeft impact op de schadelast. Vooral in woonwijken, waar vaak pakketjes moeten worden bezorgd, is het aantal ongelukken veroorzaakt door bestelauto’s gestegen.
– SmartHome: de slimme thermostaat hangt al in meer dan 20% van de Nederlandse huishoudens en ook de SmartSpeaker is in opkomst. Verwacht wordt dat de adoptie van SmartHomes de komende jaren toe zal nemen. Met reductie van de schadelast als belangrijkste factor waarmee SmartHome apparatuur de verzekeringsmarkt beïnvloedt, zal dit dus een positief effect hebben op de schadelast.

Bron: Baken Adviesgroep

GEEN REACTIES