Uitkeringsbedragen per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast.

Deze aanpassing vindt plaats als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon, waaraan deze uitkeringen zijn gekoppeld.

Het minimumloon stijgt per 1 juli a.s. van € 1.485,60 naar € 1.495,20 bruto per maand.

Alle bedragen per 1 juli 2014 kunt u downloaden in onderstaande pdf.

GEEN REACTIES