Position paper Verbond Investeren in Nederland

Verzekeraars willen investeren in de versterking van het MKB, de woningmarkt, in duurzaamheid en infratsructuur.

  •  

Dit schrijft het Verbond van Verzekeraars in het position paper Investeren in Nederland.

Op drie gebieden zien verzekeraars een rol voor zichzelf weggelegd bij het stimuleren van de Nederlandse economie, namelijk:

  • Versterken van het MKB, bijvoorbeeld door financiering van het MKB via door verzekeraars opgezette fondsen, het stimuleren dat kredietratings worden verstrekt aan het MKB, en het onderzoeken of bepaalde aandelenbelangen als ‘strategische participatie’ kunnen worden aangemerkt.
  • Bijdragen aan het oplossen van het financieringsgat op de woningmarkt, onder meer door een betere behandeling van securitisaties in de regelgeving en het bij de waardering van hypotheken rekening houden met in de toekomst te verwachten ontvangsten. Eind 2012 heeft de financiële sector al een belangrijke stap gezet en is een nieuwe vereniging (DSA) opgericht die tot doel heeft de transparantie van de Nederlandse securitisaties te vergroten.

  • Investeringen in duurzaamheid en infrastructuur. Wij stellen voor om periodiek te overleggen/ onderzoeken of er een business case kan worden gevonden die interessant is voor zowel de overheid als voor investeerders. Daarnaast wil de sector de mogelijkheden onderzoeken voor een betere behandeling van zogenaamde PPS (publiek-private samenwerking) investeringen in de regelgeving en of de combinatie wonen, zorg (en pensioen) een alternatief kan bieden voor het wegvallen van voorheen collectief verzekerde aanspraken.

Combinatie wonen, zorg (en pensioen)

Het Verbond onderzoekt de mogelijkheden van de combinatie wonen, zorg (en pensioen) om burgers een alternatief te bieden voor het wegvallen van voorheen collectief verzekerde aanspraken. Daar waar de overheid zich terugtrekt in de sociale zekerheid (oudedagsvoorziening) en zorg (AWBZ) kunnen verzekeraars alternatieven bieden. De woning dient daarbij vooral als bron van (vrij te maken) vermogen voor aanvullend inkomen (al dan niet te besteden aan zorg).

GEEN REACTIES