Triodos bank profiteert van meevaller

Triodos bank profiteert van meevaller

Triodos Bank profiteerde in het eerste half jaar van 2018 van een eenmalige meevaller van EUR 3,8 miljoen. Oorzaak is de fusie tussen twee duurzame banken in de VS; Triodos Bank was investeerder in een ervan. Dankzij de meevaller bedroeg de nettowinst over het eerste half jaar EUR 20,5 miljoen, een stijging van 5,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (EUR 19,4 miljoen).

Ook groeide het aantal klanten van Triodos Bank met 3% tot 698.000. Wel meldt de bank in het halfjaarverslag dat zij een groeiende concurrentie ervaart, nu duurzaamheid steeds centraler staat in de samenleving.

Het aantal verstrekte particuliere hypotheken steeg eveneens, met 17,2%. Die stijging bedroeg 15,8% in dezelfde periode vorig jaar. Verder steeg het aantal ‘impactleningen’ tot 30 juni met 9,5% (op 30 juni 2017 was dat 6,6%). Dit zijn leningen ter ondersteuning van duurzame ondernemingen, instellingen en projecten. Bij 19% van alle verstrekte impactleningen gaat het om hypotheken.

De totale kredietportefeuille – die ook hypotheken voor duurzame woningen en een beperkt aantal kortlopende kredieten omvat, inclusief debetsaldi op betaalrekeningen – steeg in de eerste helft van het jaar met 7,5%. Over het algemeen blijft de bank positief over de mogelijkheden om de kredietportefeuille de komende jaren uit te breiden.

De TIER 1 kernkapitaalratio daalde licht van 19,2% eind 2017 naar 18,3%. De Leverage ratio bleef nagenoeg constant op 8,8%. Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2018 verdere groei van de onderneming te realiseren.

Bron: Triodos

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES