Tiende DNB Nieuwsbrief Pensioenen

DNB behandelt het besluit dat per 2017 de kapitaalcontracten bij herverzekering moeten zijn afgebouwd en geeft de uitkomst van een sectorbreed onderzoek naar premiestelling.

In een ‘brief over enige wijzigingen van beperkte aard’  heeft minister Kamp besloten dat herverzekering door pensioenfondsen op basis van kapitaalcontracten afgebouwd moet worden.

De minister geeft pensioenfondsen tot 1 januari 2017 hiervoor de tijd. Dat betekent dat fondsen kapitaalcontracten die vóór die tijd aflopen nog mogen verlengen tot aan einddatum 1 januari 2017 en in ieder geval geen nieuwe kapitaalcontracten meer mogen worden afgesloten. De wijziging van de Pensioenwet die het verbod op kapitaalcontracten regelt, wordt meegenomen in de verzamelwet SZW die per 1 januari 2012 in werking treedt.

Premiestelling pensioenfondsen

DNB heeft voor alle pensioenfondsen de premiestelling voor het jaar 2011 beoordeeld. Over het algemeen voldoen de pensioenfondsen aan wet- en regelgeving. .

Bij een beperkt aantal fondsen heeft DNB bevindingen die verder aandacht behoeven.

De meest voorkomende bevindingen:

  • het fonds rapporteert een premiekorting terwijl het niet voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van premiekorting omdat het fonds in een reservetekort verkeert;
  • het fonds is in dekkingstekort, de premiestelling draagt niet bij aan het herstel uit dekkingstekort en het fonds heeft geen gebruik gemaakt van de ‘adempauze’ zoals beschreven in de brief van DNB van 1 november 2011
  • het fonds is overgegaan op een gedempte disconteringsvoet zonder vooraf aan te tonen dat het voldoet aan de voorwaarden voor een dergelijke overgang.

GEEN REACTIES