(Findinet) Nieuw magazine voor de leven- en pensioenprofessional

Leven en Later Leven is een gratis pdf-magazine vol actualiteiten, achtergrondinformatie, meningen, columns en naslagartikelen. Download het gratis in hoge of lage resolutie.

In dit eerste nummer onder meer:

Zelena Kasim: Waardeoverdracht voor de zzp-er

De kenmerken van een PPI

Interview met Thierry Schaap (algemeen directeur Brand New Day)

Meer duidelijkheid over fiscaal partnerschap

Erik Hietkamp: Kale PPI is niet van deze tijd

Toetstermen Wft-modules Pensioen- en Levensverzekeringen bekend

Tussenoplossing bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdracht

De eindtermen Wft-module Pensioenverzekeringen op een rij

Het pensioenakkoord belicht

Hasko van Dalen: de NN-visie op de uitwerking van het pensioenakkoord

Theo Kocken: In alle scenario’s worden jongeren benadeeld

CPB over solidariteit tussen generaties

Downloads AFM-Leidraad tweedepijler advisering

Actuele ontwikkelingen die een rol spelen in het komend PE-traject

Columns van Wil Post, Paul van der Heide en Wilfred Mooij

Actualiteiten rond de tweede en derde pijler Zoveel mogelijk zijn de artikelen voorzien van doorlinks naar voor de professional belangrijke documenten.

Download het magazine:

in hoge resolutie (hr) voor goede afdrukkwaliteit

of

in lage resolutie (lr) om te mailen of op het scherm te lezen (en gebruik te maken van de doorlinks).

Het blad wordt regelmatig geactualiseerd. Schrijf u gratis in voor de nieuwsbrief en u wordt per mail op de hoogte gehouden van de wijzigingen, aanvullingen en updates.

GEEN REACTIES