T-rijbewijs voor trekker op de openbare weg wordt verplicht

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die per 1 januari 2015 een T-rijbewijs speciaal voor trekkers verplicht stelt.

Bernard Koeckhoven van Achmea Agro. “Wij gaan er vanuit dat hiermee de bewustwording van risico’s in het verkeer toeneemt en de verkeersveiligheid gediend wordt.”

Dat is dan ook het doel van de verandering. Op dit moment moeten jongeren die met een trekker op de openbare weg werken een trekkercertificaat hebben. Maar daarvoor leren ze vooral over de werking van de machine. Straks moet iedere werknemer bij een agrarisch bedrijf een goede instructie hebben gehad over de werking van de machine én volgens de Wegenverkeerswet een T-rijbewijs hebben voor het rijden op de openbare weg. Reden is dat het aantal verkeersongevallen al jaren daalt, terwijl het aantal ongevallen met landbouwverkeer stabiel blijft. Het rijbewijs moet dat veranderen.

Grote schade

Koeckhoven: “Een T-rijbewijs voor met name jonge verkeersdeelnemers draagt bij aan een hogere bewustwording van de mogelijke gevaren en een verbeterde kennis van de regels. Daarnaast gaat het om het kennen van de machines en het anticiperend weggedrag.” Goed om dit soort maatregelen te nemen, vindt hij. “Verkeersongevallen waarbij landbouwverkeer betrokken is, hebben vaak een grote schade tot gevolg, zeker als er ook nog letsel bij optreedt. Dit verminderen is een belangrijke doelstelling. Dat is in ieders belang.”

Jeugdige overmoed

“Een goede verandering”, noemt ook Johan Simmelink van hogeschool CAH Vilentum de invoering van het T-rijbewijs.

“Nu kun je met de trekker naar de bakker zonder dat je hebt geleerd te anticiperen op het overige verkeer.”
 Ook zijn collega van het Aeres praktijkcentrum Dronten, Sicko de Vries, die jongeren traint in het omgaan met trekkers, vindt het rijbewijs een positieve ontwikkeling.

“Zeker omdat de machines een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt. Vroeger konden ze misschien 25 kilometer per uur, nu is dat al snel 60. Ga je dan op snelheid met een grote wagen erachter door het dorp … Met jeugdige overmoed kan veel misgaan.” Veel gaat volgens hem over bewustwording van gevaren. “Jongeren denken vaak ‘moet dat allemaal?’, maar na uitleg snappen ze het wel.”

Proportionaliteit

Het examen voor het T-rijbewijs wordt straks afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheid. Voor agrariërs zelf betekent de verandering een flinke kostenpost. Dat zegt ook Koeckhoven. “We moeten ons realiseren dat het overgrote deel van het trekkerverkeer zich afspeelt op het erf en de landerijen van boerenbedrijven zelf. Deze komen dus niet of nauwelijks op de openbare weg. De regeling moet dus wel een zekere proportionaliteit kennen en zich zoveel mogelijk concentreren op het feitelijke wegverkeer.”

(Bron: Verbond van Verzekeraars)

GEEN REACTIES