Succesvolle verzekeringadviseurs handelen proactief

© Pixabay

Uit onderzoeken van Legal & General blijkt dat consumenten steeds nadrukkelijker aangeven proactief advies te waarderen. Daarnaast is de persoonlijke band met de adviseur de belangrijkste reden om voor een adviseur te kiezen.

Consumenten geven de meeste waardering aan de financieel adviseur die zelf het initiatief neemt om hen actief te benaderen. Dit beeld is gedurende de jaren dat deze onderzoeken plaatsvinden telkens sterker geworden. Commercieel directeur Michel van Dam: “Proactief handelen van de financieel adviseur lijkt steeds meer een belangrijke succesfactor te worden. We zien dat veel advieskantoren dit onderkennen en proberen hun onderneming hierop aan te passen.”

Overigens blijkt de persoonlijke bank/ klik met de adviseur de belangrijkste reden om voor een adviseur te kiezen. Meer dan de helft van de consumenten heeft (veel) meer vertrouwen in een onafhankelijk financieel adviseur dan in het vaak minder persoonlijke advies van een verzekeraar. Slechts 10% heeft meer vertrouwen in het advies van een verzekeraar zelf.

Qua wensen van consumenten dan vindt men handige rekentools en een goede website van de financieel dienstverlener het belangrijkst. Veel minder belang lijkt de consument op dit moment nog te hechten aan zaken als informatie via sociale media.

(Legal & General)

GEEN REACTIES