Structurele en omvangrijke fraude bij autoschadeherstel

Uit een grootschalige steekproef blijkt dat bij het herstel van autoschade structureel en op omvangrijke schaal wordt gefraudeerd.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars na een grondig onderzoek van 500 blikschadereparaties in de ongestuurde schadestroom. De uitkomst is schokkend: bij meer dan tien procent van de reparaties is sprake van fraude. Het Verbond noemt dat ‘volstrekt onacceptabel’ en roept de autoschade-herstelbranche op maatregelen te nemen.

De steekproef is – onder regie van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond – uitgevoerd door acht autoverzekeraars. Senior schade-experts en fraudedeskundigen controleerden 500 gerepareerde voertuigen. Uit het onderzoek blijkt dat bij de fraudegevallen de werkelijke herstelkosten gemiddeld ruim achttien procent lager uitvallen dan de calculatie op basis waarvan is vergoed – met uitschieters tot boven de vijftig procent.

Niet-integere herstellers blijken bijzonder creatief in hun frauduleus handelen. Experts ontdekten dat niet-gebruikte onderdelen in rekening werden gebracht en werkzaamheden niet of maar beperkt werden uitgevoerd, bijvoorbeeld het niet vervangen van maar uitdeuken van plaatwerk. Ook bleek gecalculeerd spuitwerk regelmatig niet of nauwelijks te hebben plaatsgevonden.

‘Zorgwekkend en onacceptabel’

Het Verbond vindt de uitkomsten niet alleen voor verzekeraars zorgwekkend, maar ook voor de consument. Autobezitters zijn in geval van fraude de dupe door waardevermindering van hun auto en rijden in een slecht of anders hersteld voertuig de garage uit. Dit kan een gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren. Indirect leidt fraude bovendien tot hogere verzekeringspremies. Verzekeraars vinden de gesignaleerde misstanden daarom zowel vanuit bedrijfseconomisch als maatschappelijk oogpunt onacceptabel.

Schadeherstelbranche aan zet

Verzekeraars doen een beroep op de schadeherstelbranche om de problematiek uiterst serieus te nemen. De branche moet erkennen dat er sprake is van een structureel probleem en maatregelen nemen om fraude te voorkomen. De eerste gesprekken die het Verbond met de branche heeft gevoerd over deze problematiek waren bemoedigend.

Aanpak verzekeraars

De autoverzekeraars maken werk van fraudebeheersing en nemen naar aanleiding van het onderzoek extra maatregelen, onder meer via strengere controles op uitgevoerde reparaties. Ook wordt overwogen om standaard een kopie van de oorspronkelijke calculatie naar de voertuigeigenaar te sturen, zodat autobezitters misstanden ook zelf signaleren en bij hun verzekeraar aan de bel trekken over dubieuze herstellers. Daarnaast heeft het Verbond fraude door schadeherstelbedrijven onlangs in overleg met politie en Openbaar Ministerie tot aangiftethema benoemd voor de periode 2014-2015

GEEN REACTIES