Stichting Verliespolis na tien jaar opgeheven

verliespolis opgeheven

Stichting Verliespolis, een initiatief van Vereniging Eigen Huis en de VEB, is geliquideerd. Verliespolis heeft zich sinds de oprichting in 2006 ingespannen om collectieve regelingen te treffen voor grote groepen klanten met een te dure beleggingsverzekering. Dit resulteerde in de jaren 2008-2011 in hoofdlijnenakkoorden met achtereenvolgens Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, ASR, SNS Reaal, Aegon, Loyalis, ABN Amro Verzekeringen, Achmea en Cordares.

De collectieve regelingen richtten zich op te hoge kosten van beleggingsverzekeringen. Polishouders die kosten betaalden die een bepaalde jaarlijkse norm te boven gingen, werden
gecompenseerd. Ongeveer de helft van de ongeveer 6,5 miljoen beleggingspolissen heeft een compensatie ontvangen voor te hoge kosteninhoudingen, waarbij de duurste polissen een relatief hogere compensatie kregen. Daarnaast zijn met bovenstaande verzekeraars coulanceregelingen getroffen voor klanten die in schrijnende situaties terecht kwamen. In totaal hebben de collectieve akkoorden de verzekeraars ongeveer 3 miljard euro gekost.

Verliespolis betreurt dat veel kleinere verzekeraars, met uitzondering van de reeds genoemde
Loyalis en Cordares, geen collectieve akkoorden hebben willen sluiten. Ook is het niet mogelijk gebleken om de tussenpersonen collectief aansprakelijk te stellen voor hun rol in de woekerpolisaffaire.

De rol van Verliespolis was de laatste jaren fors afgenomen. Wel heeft Verliespolis zich achter de schermen nog bemoeid om de verzekeraars te bewegen additionele, flankerende maatregelen te nemen. Per eind 2016 resteert een negatief eigen vermogen van ongeveer 270.000 euro. Vereniging Eigen Huis en de VEB hadden ter financiering van Verliespolis elk een achtergestelde lening van 340.000 euro verstrekt, die de verenigingen nu deels zullen afschrijven.

Vereniging Eigen Huis en de VEB zullen ook na de liquidatie van Verliespolis de verdere ontwikkelingen blijven volgen en bezien op welke wijze zij eventueel in de toekomst nog een (gezamenlijke) rol kunnen spelen m.b.t. de woekerpolisaffaire.

(Stichting Verliespolis)

GEEN REACTIES