‘Alle vrije keuze-pensioenproducten nu in vakbekwaamheidsgebouw’

© Rijjksoverheid

Met het wijzigingsbesluit financiële markten vallen alle pensioenproducten waar werkgevers of consumenten een vrije keuze hebben onder het WFT-vakbekwaamheidsgebouw.

Dat stelt Minister van Financiën Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. Het wijzigingsbesluit houdt concreet in dat advisering over een APF en over vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds vanaf komend jaar onder de diplomaplicht vallen voor een pensioenadviseur.

De wijziging is volgens Dijsselbloem niet van toepassing op de gevolmachtigde agent, omdat deze werkgevers en consumenten niet adviseert, aldus de minister.

Verder heeft de minister niet op voorhand bezwaar tegen een nieuwe WFT-module voor uitvaartverzekeringen. Bij de analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk zullen volgens hem alle verzoeken met betrekking tot de modulestructuur die bij het ministerie van Financiën of het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) zijn of worden ingediend, worden meegenomen. ‘Dit betekent dat ook verzoeken omtrent (een module voor) uitvaartverzekeringen wordt meegenomen in deze analyse.’

GEEN REACTIES