Sterke groei hypotheekportefeuille levensverzekeraars

In het vierde kwartaal van 2013 is de portefeuille woninghypotheken van levensverzekeraars met € 4 miljard toegenomen tot € 41 miljard

Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Daarmee wordt de eerdere groei in 2013 versterkt voortgezet.

De hypotheekportefeuille van levensverzekeraars geeft vanaf 2007 een gestage groei te zien, van € 20 miljard per eind 2007 tot € 33 miljard per eind 2012. In 2013, en met name in het vierde kwartaal van dit jaar, is een duidelijke groeiversnelling opgetreden. In heel 2013 bedroeg de toename ruim € 8 miljard, waarvan de helft in het vierde kwartaal. Hiermee kwam de stand van uitstaande hypotheken uit op € 41 miljard per eind 2013 ofwel 11,5% van de totale activa (2007: 7%). Indien indirecte beleggingen in Nederlandse woninghypotheken – via belegging in schuldpapier uitgegeven door securitisatievehikels – erbij wordt geteld, dan komt de hypotheekportefeuille uit op € 44 miljard.

Deze groei in 2013 betrof deels netto nieuw verstrekte woninghypotheken, mede gedragen door het in de markt zetten van nieuwe producten. Het ging echter voor het grootste deel om een verschuiving van bestaande hypotheekportefeuilles naar de levensverzekeraars.

Zo zijn in een enkel geval eerder gesecuritiseerde woninghypotheken vanwege gewijzigde boekhoudregels weer op de balans genomen. Daarnaast ging het om overnames van hypotheken van gelieerde partijen. Daarmee is de financier van de hypotheek wel veranderd, maar het uitstaande bedrag is vanuit het perspectief van de woningeigenaar hetzelfde gebleven.

GEEN REACTIES