Steeds meer vraag naar desktop taxatie

veranderende hypotheekvoorwaarden nav ontwikkelingen woningmarkt volgens hypotheekshop

De ontwikkelingen op de woningmarkt zorgen ook voor veranderingen in de hypotheekmarkt. Consumenten vragen om andere hypotheekvoorwaarden. De nieuwe desktop taxatie is iets waar vaak naar gevraagd wordt, evenals de mogelijkheid om meer te lenen op basis van werkelijke lasten. Dit blijkt uit gegevens van de Hypotheekshop over het derde kwartaal van 2021 op basis van de adviessoftware van De Hypotheekshop-adviseurs.

Consumptief lenen en werkelijke lasten

Een van de hypotheekvoorwaarden die steeds belangrijker wordt, is het consumptief lenen. Daarbij wordt het hypotheekbedrag niet gebruikt voor de eerste eigen woning, maar voor iets anders. Dat kan een tweede woning zijn, maar ook een auto of een aanvulling op het inkomen.

Een andere hypotheekvoorwaarde die tegenwoordig heel belangrijk is, is de mogelijkheid de hoogte van de maximale hypotheek te laten afhangen van de werkelijke lasten in plaats van het inkomen. Deze voorwaarde kan van toepassing zijn bij een aflossingsvrije hypotheek. De werkelijke lasten zijn dan veel lager dan de gebruikelijke getoetste lasten waardoor er meer mogelijk is. Dit is interessant voor senioren die hun overwaarde willen verzilveren of tegen gelijkblijvende maandlasten hun woning willen verbouwen.

Minder verkochte woningen

Dat er minder woningen verkocht worden, is ook terug te zien in de hypotheekvoorwaarden die gevraagd worden. Zo is het voor hypotheekaanvragers minder interessant welk deel van de hypotheek jaarlijks boetevrij mag worden afgelost, hoe lang de offerte geldig is en of het financieren van nieuwbouw mogelijk is.

Nieuwe taxatievormen

Nu per 1 juli de desktoptaxatie is ingevoerd, is de vraag hiernaar ook groot. Een desktoptaxatie komt in de plaats van een volledig modelmatige taxatie en is veel goedkoper dan de taxatie door een taxateur die het huis persoonlijk komt bezichtigen. De vraag naar de mogelijkheid om de oude versie van het Calcasarapport te gebruiken, is logischerwijs veel minder belangrijk geworden. Ook zijn klanten minder geïnteresseerd in de mogelijkheid van gebruik van een waardebepaling op basis van de WOZ-waarde.

Onderscheid naar doelgroep

Wat de Hypotheekshop ook opvalt, is dat er steeds meer onderscheid naar doelgroepen wordt gemaakt terwijl dit eerder zelden gebeurde: “Starters, doorstromers of oversluiters: geldverstrekkers maken van oudsher nauwelijks onderscheid in hun hypotheekproduct en acceptatiebeleid. Dat is evenwel aan het veranderen, en ook hier is concurrentie tussen aanbieders een belangrijke aanjager. Daarnaast is de samenleving aan verandering onderhevig en ontstaat er een grotere verscheidenheid aan inkomens, onderpanden, nationaliteiten en samenlevingsvormen. Hierdoor is er de laatste jaren een toename aan geldverstrekkers die zich met specifiek beleid richten op zelfstandigen, flexwerkers, nieuwbouw en senioren. En nieuwe groepen verschijnen aan de horizon.”

GEEN REACTIES