Staffels premieregelingen per 2015 vastgelegd in nieuw besluit

Het ‘staffelbesluit” van 17 december 2014 voor beschikbare premieregelingen vervangt is een actualisering van het besluit van 12 februari 2013.

Het fiscale kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten is nader uitgewerkt op basis van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, de wijziging van die wet en het Belastingplan 2014.

In deze wetten wordt de pensioenopbouw gebaseerd op een bereikbaar pensioen van 75% van het gemiddelde loon in 40 opbouwjaren. Bovendien wordt het pensioengevend loon gemaximeerd op € 100.000 (2015). De in het besluit opgenomen tabellen zijn daaraan aangepast.

Het besluit bevat ook een uitbreiding voor het nettopensioen.

De in bijlage IV opgenomen premiestaffel is uitgebreid met twee staffels die van toepassing zijn als partijen gebruik maken van de aangepaste AOW-inbouwbedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

GEEN REACTIES