Solvabiliteit van Onderlinge 1719 van 38% naar 1093%

Dankzij de transformatie van levens- naar natura-uitvaartverzekeraar si de financiële positie van de Haarlemse vrijdagavond-verzekeraar weer op orde.

De Onderlinge van 1719 nam de laatste jaren in de staten van levensverzekeraars een uitzonderlijke positie in. Waar vrijwel alle levensverzekeraars de solvabiliteit goed op peil weten te houden, viel die van de 1719 in 2012 terug tot 38%. Tegenover een vereiste solvabiliteit van 3.700.000 euro stond in werkelijkheid een bedrag van 151.000 euro.

De verzekeraar heeft een aparte plaats in de verzekeringswereld. Het in de ‘roze buurt’ van Haarlem gevestigde kantoor is alleen voor de cliënten geopend op vrijdagavond. De avond dat een grote groep oud-toplieden van grote verzekeringmaatschappijen in hun hoedanigheid van directie van de 1719 met elkaar een goed glas wijn nuttigen. Op deze manier bestierden zij de verzekeringszaken vanuit hetzelfde pand dat de maatschappij in 1780 voor duizend gulden aankocht. Niet alleen het pand is nog hetzelfde, ook de inrichting is de afgelopen bijna anderhalve eeuw in essentie ongewijzigd gebleven. De oudste nog bestaande ‘bosverzekeraar’ is gespecialiseerd in begrafenisverzekeringen. Het oorspronkelijke bosboekje, de voorloper van de huidige polis, gaf recht op een uitkering "als er een lijk werd binnengedragen".

Jaar na jaar was de uit de kluiten gewassen directie weliswaar ontevreden over de regelgeving die de nieuwlichters over haar heenstrooide, maar men bleef wel content over de behaalde resultaten. Voor de toekomst bestond geen vrees. De directie citeert in dat verband graag John Maynard Keynes: ‘In the long run we are all dead’. “Daarom blijft een passende uitvaartverzekering een stabiel, hoogwaardig product dat juist in deze tijd een ruime doelgroep moet kunnen aanspreken, hetgeen volop kansen biedt aan een kleine, servicegerichte en solide maatschappij als de De Onderlinge van 1719, aldus de directie.

Zoals gezegd gaan de zaken goed, maar worden er steeds zwaardere eisen gesteld aan de buffers van levensverzekeraars. DNB wil dat een levensverzekeraar minimaal meer dan 3 miljoen euro aan vrije reserves aanhoudt, ongeacht het aantal polissen en de verzekeringsverplichtingen. Ondanks het feit dat de Onderlinge van 1719 alle verplichtingen kan nakomen ook als alle verzekerden vandaag zouden overlijden, heeft de maatschappij die miljoenen niet in kas. Het is ten opzichte van deze minimale buffereis dat de solvabiliteitsmarge bleef dalen tot, zoals gezegd, 38% in 2012.

De maatschappij heeft het afgelopen jaar ongekend zware maatregelen getroffen. Allereerst is zij getransformeerd van een levens- in een natura uitvaartverzekeringmaatschappij.

De volmachtportefeuille is verkocht waardoor het aantal verzekerden is afgenomen van ruim 6.000 tot 2.258. Maar meer revolutionair is de afname van het aantal directieleden van tien naar twee. Ook de Raad van Commissarisssen elt nu nog twee leden. Het zal stil worden op de vrijdagavonden in de Haarlemse Korte Begijnestraat!

Onder leiding van een nieuwe directie, J.F. Steffan en José Groot (waarschijnlijk de eerste dame aan de top sinds de oprichting) slaat de verzekeraar sinds februari 2014 een nieuwe weg in, daarbij gesteund met een positief resultaat in 2013 van 161.000 euro.

Het is niet dat resultaat dat de solvabiliteit een ongekend hoge sprong omhoog gaf. Daar zorgde de transformatie naar een uitvaartvergunning voor, waarbij de buffereisen veel lager zijn.

Daardoor bedraagt de solvabiliteit ulitmo 2013 €1.651.000,=. Dit is 1.086% van het minumum vereiste kapitaal

en 275% van de eigen normsolvabiliteit van de onderlinge die €600.000,= bedraagt.

De nieuwe directie ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Onze vermogenspositie is zeer goed te noemen ten opzichte van het formaat van onze portefeuille. Voor de komende jaren zullen wij onze inspanningen om groei van de portefeuille te realiseren vergroten. De Onderlinge van 1719 is hiertoe prima gepositioneerd, door het unieke karakter van de maatschappij, met gevoel voor traditie in een modern jasje, een concurrerende premie en een sterke solvabiliteit.”

GEEN REACTIES