SER zit nog niet op één pensioenspoor

Kroonlid Fieke van der Lecq dempt het enthousiasme over de individuele pensioenpot: “dat is een beetje een lastige omdat je dan niet meer kan herverdelen.”

Binnen de SER wordt geluisterd naar de maatschappelijke roep om individuele pensioeneigendomsrechten. Maar aan de andere kant moet een zekere mate van herverdeling mogelijk blijven en dat kan niet als sprake is van individuele pensioenpotjes. Zo schetst Fieke van der Lecq, Kroonlid van de SER en bijzonder hoogleraar pensioenmarkt het zoeken binnen de SER “naar de vierkante cirkel” op BNR (audiolink).

“Het is waar dat de meeste mensen denken dat zij een individuele pensioenpot willen en dat dat transparanter is. Maar de vraag is of zij daar nog steeds zo over denken als wordt uitgelegd wat het betekent als de solidariteit en de herverdeling niet worden gehandhaafd. Dat gaat ten koste van het pensioenresultaat en dat zou beter gecommuniceerd moeten worden.”

Fieke van der Lecq is geen er geen voorstander van om de huidige techniek te veranderen. “Dan krijg je geluk- en pechgeneraties. En dat zou ik heel jammer vinden, want ik denk niet dat mensen dat willen.”De uitdaging ligt veel meer bij het beter communiceren van het belang van solidariteit en herverdeling.

Bij het wegnemen van het wantrouwen met betrekking tot collectieve risicodeling. Mensen vinden dat niet transparant, maar aan transparantie over een laag pensioen heb je niet veel. De kunst is om een goede balans te vinden tussen transparantie en resultaat en dat betekent in elk geval dat je het kind niet met badwater moet weggooien.”

Eenstemmigheid binnen de SER is er dus nog niet. Van der Lecq vindt het al heel wat dat sociale partners het eens zijn over de probleemstelling en de mogelijke oplossingsrichtingen. Maar: “Als ik de posities inschat, denk ik dat de een meer op individueel zit en de ander meer op collectief. De techneuten zijn hard op zoek naar het beste van beide.”

GEEN REACTIES