Securitisatie moet niet leiden tot onnodig kapitaalbeslag

Securitisatie heeft een slecht imago door het verpakken van “Amerikaanse rommelhypotheken”, maar dit mag niet vergeleken worden met de Nederlandse markt.

In het positiion paper Financiering Nederlandse woningmarkt onder druk wijst het Verbond van Verzekeraars op de gevolgen van Solvency II en Basel III voor de woning- en hypothekenmarkt.

“De gevolgen van deze ontwikkelingen kunnen enorm zijn. In de eerste plaats gaat de markt voor securitisaties (RMBS) verder op slot. Banken hebben geen reële alternatieven behalve de particuliere spaarders en de ECB. Daarnaast zal de waarde van bestaande securities dalen. Banken en verzekeraars ervaren hierdoor directe negatieve gevolgen. Die negatieve gevolgen drukken ook het rendement dat wordt nagestreefd voor de polishouders en pensioengerechtigden.

Voor de consument vertaalt zich dit in een stijging van de hypotheektarieven. De huizenmarkt zal hierdoor verder onder druk komen te staan omdat consumenten minder leencapaciteit zullen hebben. Mogelijke consequentie op de langere termijn is dat wanbetaling op hypotheken kan toenemen. Bij renteherzieningen kunnen woningbezitters worden geconfronteerd met de toegenomen rentelasten. Daarnaast kan er een liquiditeitsrisico ontstaan, waardoor banken verder onder druk kunnen komen te staan en zijn weerslag kan vinden in de reële economie, omdat er minder geld beschikbaar is om economische activiteiten mee te financieren.”

De oplossing

Bovenstaand probleem kan, zo concludeert het Verbond, worden opgelost door het aanpassen van de aankomende regelgeving.

“RMBS-beleggingen zouden binnen Solvency II niet moeten leiden tot extra kapitaalsbeslag. Binnen Basel III zouden RMBS-beleggingen moeten worden meegeteld in de liquiditeitsmarge.

De reden waarom overheden en toezichthouders terughoudend zijn, is gelegen in het feit dat securitisatie door de kredietcrisis een slecht imago heeft gekregen. Er moet echter onderscheid worden gemaakt tussen de Nederlandse hypotheekmarkt en de Amerikaanse subprime markt. De NVB heeft onlangs een paper opgesteld over de liquiditeit van RMBSvi. De gemiddelde hypotheekportefeuille heeft slechts 0,06% wanbetaling. Nederlandse hypotheekverstrekkers schatten de kredietwaardigheid ook zodanig in.

Securitisaties kunnen een positief effect hebben op de economie. Zoals hierboven beschreven wordt een belangrijk deel van de woningmarkt ermee gefinancierd en worden consumenten in staat gesteld tegen lagere rentetarieven geld te lenen. Dat er in het verleden rommelhypotheken zijn verpakt en doorverkocht in de Verenigde Staten met ratings die onjuist waren, wil niet zeggen dat het instrument an sich niet goed is. Het instrument moet alleen transparanter en beter worden gereguleerd.”

Om de toezichthouders te bewegen de aankomende regelgeving aan te passen, wordt door de Nederlandse financiële sector reeds een aantal initiatieven ontplooid.

GEEN REACTIES