Schade miljoenenbranden terug naar “gemiddeld”

31 grote branden (met een schade boven een miljoen) in het eerste kwartaal zorgen voor een schadelast van naar schatting 74,5 miljoen euro.

Sinds 1998 viel de geraamde schadelast voor verzekeraars in het eerste kwartaal van een jaar acht keer hoger en acht keer lager uit. Daarmee lijkt de trend van vorig jaar te zijn doorbroken, waarin in alle kwartalen sprake was van een toename en zelfs van een recordaantal en record schade-omvang. Dat valt op te maken uit de meest recente registratie van de grote branden, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, expertiseorganisaties van verzekeraars en met verzekeraars.

Er deed zich in het eerste kwartaal één grote calamiteit voor: een brand in een bedrijfspand in Hoofddorp op 14 maart, waarvan de schade wordt geraamd op 26 miljoen euro.
Op ruime afstand volgt een brand op 1 januari in een woningcomplex in Nijmegen, die naar verwachting een schadelast van 3,5 miljoen euro met zich zal meebrengen. De op twee na grootste schade deed zich voor op 30 januari bij een brand in een bedrijfspand met opslagloods in Bunschoten, waarbij de schade wordt geschat op 3,2 miljoen euro. De Top-5 wordt gecompleteerd door een brand op 31 januari bij een grafkistenfabriek in Burgum en een brand op 3 februari bij een verhuurbedrijf in Vlijmen, die beide naar verwachting een schadebedrag zullen hebben van drie miljoen euro.

GEEN REACTIES