Schade door klimaatverandering neemt fors toe

Zonder maatregelen zal de schade op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen als gevolg van (extreme) hagelbuien naar verwachting verdubbelen.

De neerslagschade kan in het meest ongunstige klimaatscenario met liefst 139 procent stijgen. Verzekeraars zijn bezorgd over de stijgende risico’s bij hun klanten en zetten in op preventie om de schade te beperken.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars heeft de KNMI’14-klimaatscenario’s doorgerekend op schadelast. Het CVS beschikt over een uitgebreide database met schades en polissen van particuliere opstal- en inboedelverzekeringen, die geanalyseerd is over de periode 2000 tot en met 2013. Op basis van die data is duidelijk dat stormen, hagel en (extreme) regen voor de meeste weergerelateerde schade zorgen, in tegenstelling tot sneeuw, vorst, ijzel en mist. Door deze analyse door te trekken naar de KNMI-scenario’s, ontstaat een duidelijk beeld van de te verwachte schade als gevolg van klimaatverandering.

(Extreme) regen

In het meest gunstige klimaatscenario stijgt de neerslagschade als gevolg van (extreme) neerslag met 5 procent in 2085, het meest ongunstige scenario gaat echter uit van een stijging van 139 procent neerslagschade. De neerslagschade bedraagt nu circa 90 miljoen euro per jaar. Regen zorgt op twee manieren voor schade: de intensiteit van de bui is van belang, evenals de duur van de regenval. Uit de data-analyse blijkt de dagsom van neerslag de beste voorspeller is: vanaf 38 millimeter regen op een dag loopt de schade snel op.

Hagel en storm

Voor hagel geldt dat de schadelast ook fors toeneemt. In Nederland vindt gemiddeld 5 keer per jaar een hagelbui plaats met hagelstenen met een doorsnede van meer dan 2 centimeter. Hagel veroorzaakt jaarlijks gemiddeld voor 35 miljoen euro schade, waarvan 20 miljoen euro door ‘gewone’ hagel en 15 miljoen door ‘extreme’ hagel. Het KNMI verwacht in de warmste scenario’s minimaal een verdubbeling van het aantal extreme hagelbuien. De verwachte stormschade – nu circa 50 miljoen euro per jaar – zal naar verwachting niet toenemen.

Verzekeraars: actie nodig

De toenemende schade voor Nederlandse burgers en bedrijven als gevolg van klimaatverandering – bij ongewijzigd beleid – is voor verzekeraars aanleiding om particuliere en zakelijke klanten te wijzen op het belang van preventie en dat ook te stimuleren.

Ook wil het Verbond met overheden, waterschappen en ingenieursbureaus het gesprek voeren om niet zomaar op maaiveldniveau te bouwen en bij ruimtelijke inrichting meer rekening te houden met grotere pieken in neerslag en kans op overstromingen. KNMI’14 klimaatscenario’s

De KNMI’14 klimaatscenario’s zijn gebaseerd op de toekomstige ontwikkelingen van de temperatuur en het luchtstromingspatroon. Voor temperatuur zijn twee ontwikkelingen doorgerekend, het gematigde scenario (G) waarin de wereldwijde temperatuur stijgt met 1 graad in 2050 en 1,5 graad in 2085, en het warme scenario (W) waarin de wereldwijde temperatuur stijgt met 2 graden in 2050 en 3,5 graad in 2085. Voor het luchtstromingspatroon is er een scenario waarin de verandering laag (L) is en een scenario waarin de verandering hoog (H) is. Door de ontwikkelingen in temperatuur en luchtstromingspatroon te combineren ontstaan 4 scenario’s:

GL: gematigde temperatuurstijging met een lage verandering in het luchtstromingspatroon

GH: gematigde temperatuurstijging met een hoge verandering in het luchtstromingspatroon

WL: hoge temperatuurstijging met een lage verandering in het luchtstromingspatroon

WH: hoge temperatuurstijging met een hoge verandering in het luchtstromingspatroon

De richting van veel ontwikkelingen is in alle scenario’s gelijk, maar de mate waarin de variabelen veranderen, verschilt. Over het algemeen kunnen we de volgende conclusies trekken voor de veranderingen in het klimaat in Nederland:

  • De temperatuur blijft stijgen.
  • De winters worden zachter, de zomers heter.
  • De neerslag en extreme neerslag nemen toe in de winter.
  • De intensiteit van extreme buien neemt toe in de zomer.
  • In de H-scenario’s worden de zomers droger, in de L-scenario’s juist natter.
  • Hagel en onweer worden heviger.
  • De zeespiegel blijft stijgen en stijgt bovendien in een sneller tempo.
  • De windsnelheid blijft gelijk.

GEEN REACTIES