Ruim 99% heeft self assessment van de AFM ingevuld

Drie partijen die zowel in het verleden als in het afgelopen jaar het self-assessment niet hebben ingevuld en verstuurd kregen een last onder dwangsom.

De drie financieel dienstverleners zijn verplicht de dwangsom te betalen, omdat ze niet binnen de gestelde termijn het self-assessment hebben ingevuld en opgestuurd. Iedere dag dat niet aan de opgelegde last wordt voldaan, wordt een dwangsom verbeurd van €2.000 tot een maximum van €20.000.

Ruim 99 procent van de 7800 financieel dienstverleners die bij de AFM staan geregistreerd heeft het self-assessment ingevuld en verstuurd. Een minderheid heeft dat niet gedaan. De AFM heeft besloten uitsluitend een last onder dwangsom op te leggen aan partijen die zowel in het verleden als in het afgelopen jaar het self-assessment niet hebben ingevuld en verstuurd. De AFM heeft deze dienstverleners herhaaldelijk zowel per brief als telefonisch verzocht mee te werken aan het informatieverzoek. De financieel dienstverleners die het self-assessment voor een eerste keer niet hebben ingevuld en verstuurd, hebben een normoverdragende brief ontvangen.

Het was afgelopen jaar de eerste keer dat de AFM de vragenlijst aan alle financieel dienstverleners heeft gestuurd. Tot en met 2011 konden de leden van de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) het self-assessment via deze stichting invullen. De StFD heeft haar activiteiten echter per 31 december 2011 beëindigd.

Een last onder dwangsom is een maatregel waarbij een financieel dienstverlener een termijn krijgt waarbinnen hij dient te voldoen aan een opdracht (last). Een last is erop gericht dat de betrokken financieel dienstverlener iets doet (bijvoorbeeld een norm naleven) of met iets stopt (bijvoorbeeld het overtreden van een norm).

De beschikkingen zijn gepubliceerd op de website van de AFM.

GEEN REACTIES