Ruben Stam: Eigen beheer is echt pensioenproduct

рHet is merkwaardig dat accountants en belastingadviseurs – de adviseurs van eigen beheer bij uitstek – niet, of in ieder geval niet rechtstreeks, onder de AFM-pensioenadviesregels vallen.с

Ruben Stam, werkzaam bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden, trekt deze conclusie in het FD. Hij legt daarmee nog eens de vinger op de zere p[lek die ‘vrijstellingsregeling’ heet. Het blijft, om het in minder diplomatieke bewoordingen te zeggen dan Stam in zijn artikel, van de gekke dat er vrijstellingsbepalingen bestaan voor beroepsgroepen die pensioen ‘erbij doen’. En dat terwijl de deskundigheidseisen voor de beroepsgroep die daarvoor wel heeft doorgeleerd, sterk worden aangescherpt.

Stam concludeert ook dat eigen beheer op zichzelf geen verkeerd advies hoeft te zijn. “Maar er moet dan wel op professionele wijze worden omgesprongen met de verantwoordelijkheden die hier ook bij horen. En daar schort het nog wel eens aan. Te gemakkelijk wordt er eigen beheer geadviseerd. Te gemakkelijk wordt er gewerkt met goudgerande modelpensioenbrieven (fiscale grensverkenning). Te gemakkelijk wordt er aan alle bezwaren van eigen beheer voorbijgegaan.

Pensioen is een technisch verhaal geworden en de financiële belangen zijn groot. Voor een goede afweging over wat te doen zie ik eerder een rol weggelegd voor pensioenprofessionals. Dat kan nog steeds een accountant of belastingadviseur zijn, maar dat hoeft niet. Als we het pensioenadvies aan de dga goed regelen, is het afschaffen van pensioen in eigen beheer niet nodig.”

GEEN REACTIES