Robin Fransman: Los hypotheek af met pensioen

Maximaal 5 jaar lang pensioenpremie of -opbouw gebruiken om deel hypotheek af te lossen.

Dit idee is van Robin Fransman, adjunct-directeur van het Holland Finance Centre.

Zijn idee werkt als volgt:

Alle Nederlanders krijgen de optie om maximaal 5 jaar lang hun pensioenpremie te gebruiken om hun hypotheek deels af te lossen. De aflossing gaat dan geleidelijk. Mensen die het liever in één keer doen mogen het opgebouwde kapitaal tot een maximum van 5 jaar pensioenopbouw gebruiken om hun hypotheek deels af te lossen.

Als voorbeeld gaat hij uit van ee echtpaar met een jaarinkomen van 75.000 euro. Daar gaat de franchise van af, dus hou je 50.000 euro over waarover pensioenpremie wordt betaald. Stel de pensioenpremie op 20%. Dat is 10.000 euro per jaar. Die gebruik je voor de aflossing van je huis, 5 jaar lang. Na 5 jaar is je hypotheek dus 50.000 euro lager. Bij een gemiddelde hypotheek van rond de 225.000 euro is dat echt een deuk in een pakje boter.

Het echtpaar ziet daardoor de maandlasten dalen met circa 25%, inclusief aflossing dalen de woonlasten met zo een 250 tot 300 euro per maand. Voor de rest van hun leven. Ze verliezen natuurlijk ook pensioenrechten. Hun aanvullend pensioen zal zo een 10% lager uitvallen, inclusief AOW zal hun pensioen bijna 5% lager uitvallen.

Maar daar krijgen ze wel die bijna 300 euro per maand nu voor terug. En ze staan niet meer onder water. En het geld dat ze nu besparen kunnen ze gebruiken voor consumptie, voor studie van de kinderen, en deels ook voor het weer aanvullen van het pensioen in de derde pijler, maar nu vanuit het vertrouwen dat de hypotheek geen probleem meer is. En later hebben ze weliswaar een wat lager pensioen, maar waarschijnlijk ook lagere woonlasten.

Overheid

De overheid verliest de fiscale claim op het pensioeninkomen, maar krijgt daar de veel lagere hypotheekrenteaftrek nu voor terug. Belastinginkomsten in de toekomst worden geruild voor belastinginkomsten nu. De waarde daarvan zal ongeveer gelijk zijn.

Banken

De banken zien hun balansen krimpen, hun fundingproblematiek wegsmelten en hun kapitaalratio’s toenemen. En ze krijgen meer ruimte voor hypotheekverstrekking aan nieuwe toetreders op de woningmarkt.

Robin Fransman werkt zijn idee uit op de website van Follow The Money.

GEEN REACTIES