Commissie blijft volledig aflossen hypotheek niet nodig vinden

De Commissie Van Dijkhuizen handhaaft in het eindrapport de stelling dat 50% aflossen van de hypotheekschuld voldoende is.

Al in het tussenrapport gaf de Commissie aan dat onderscheid gemaakt moet worden tussen het recht op hypotheekrenteaftrek en het daadwerkelijk aflossen van de schuld (zie ook: Daadwerkelijk aflossen hypotheekschuld niet verplicht).

Ondanks het feit dat minister Blok en staatssecretaris Weekers een andere weg insloegen heeft de Commissie haar standpunt in het eindrapport onverkort gehandhaafd.

In het eindrapport schrijft zij:

“Onevenwichtigheden op de woningmarkt worden aangepakt door zowel voor bestaande als nieuwe gevallen de aftrekbaarheid van de hypotheekrente te verminderen. Het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt daarbij in één keer verlaagd naar 37 procent, het percentage van de eerste schijf. Dit is mogelijk door de tariefverlaging die tegelijkertijd plaatsvindt. De aftrek wordt daarnaast geleidelijk verminderd voor zowel bestaande als nieuwe gevallen met gebruikmaking van een forfaitair annuïtair schema. Hierdoor worden eigenaren geprikkeld – maar niet gedwongen – om hun eigenwoningschuld af te lossen. De commissie heeft daarbij aangegeven dat aflossen van de schuld ter hoogte van de helft van de waarde van de woning voldoende is om de huidige financiële risico’s – zowel micro als macro – weg te nemen. Tegelijkertijd schaft de commissie de overdrachtsbelasting op woningen geheel af.

De commissie treft daarnaast een voorziening voor de zogenoemde restschuldproblematiek als de waarde van de woning lager is geworden dan de schuld die erop rust. De rente op de restschuld blijft gedurende twaalf jaar aftrekbaar als eigen woningrente. Verder stelt de commissie een tijdelijk (borgstellings)fonds voor, gefinancierd uit een beperkte opslag op hypotheken, dat eventuele schulden opvangt. Als deze restschuldproblematiek niet wordt opgelost, ontstaat een zichzelf versterkend mechanisme waarbij de huizenprijzen onder druk blijven staan.”

GEEN REACTIES