Resultaat VGZ 66 miljoen euro

Resultaat VGZ 66 miljoen euro

Coöperatie VGZ heeft in 2021 een resultaat van 66 miljoen euro behaald. Dat is ongeveer net zoveel als een jaar eerder (67 miljoen). De zorgkosten waren hoger door COVID-19 maar daar stond ook een hogere catastrofebijdrage tegenover. Coöperatie VGZ zegt met het positieve resultaat de premiestijging voor 2022 te hebben willen beperken. Dat heeft een negatief effect op het uiteindelijke resultaat gehad. De stijging van het resultaat is vooral een gevolg van een positief beleggingsresultaat van 70 miljoen euro. De solvabiliteit komt uit op 136%, wat tussen de streefwaarden van 125% en 145% ligt.

Groei aantal verzekerden

Het aantal verzekerden is toegenomen van 3.875.000 per einde 2020 tot 4.241.000 per einde 2021. Deze groei wordt deels veroorzaakt door het overnemen van de portefeuilles van National Academic, Promovendum en Besured. Daarnaast geeft de coöperatie aan dat de structureel scherpe premie ook een bijdrage heeft geleverd aan de groei van het aantal verzekerden. Per 1 januari 2022 staat het aantal verzekerden op 4.128.000, dus weer iets lager. De premiestijging voor de basisverzekering van VGZ, het grootste merk van de coöperatie, bedroeg voor 2022 60 tot 120 euro op jaarbasis. Dat is meer dan het gemiddelde van 48 euro stijging voor alle zorgverzekeraars. De coöperatie zegt dat het vaststellen van de premie lastig was door de onzekerheden rond de coronapandemie.

Minder uitgaven per verzekerde

De zorgkosten per verzekerde daalden met 1,5%. Ook de verdiende premies en bijdragen per verzekerde daalden licht, met 1,6%. De bedrijfskosten per verzekerde namen iets toe: van 86 euro in 2020 naar 88 euro in 2021. De totale kosten bedragen net geen 3% van de verdiende premies en bijdragen. De stijging van de kosten wordt deels verklaard door extra uitgaven voor de implementatie van een nieuwe strategie.

Marjo Vissers – Kuijpers, CEO a.i. van Coöperatie VGZ: “Het jaar 2021 was ook het jaar waarin we een nieuwe strategie lanceerden. Als coöperatie willen we een stap vooruit zetten om op het gebied van gezondheid en zorg echt het verschil te maken voor onze leden. In het vinden van oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, ligt voor ons een voortrekkersrol.”

Bron: Coöperatie VGZ

GEEN REACTIES