Regels voor snelle elektrische fietsen veranderen

Tot 1 januari 2017 wordt de high speed e-bike gerekend tot de snorfietsen, daarna gelden de bromfiets-regels.

De elektrische fiets, e-bike, is een fiets met trapondersteuning tot maximaal 25 km/u. Inmiddels rijden er circa 1,3 miljoen van dit soort fietsen in Nederland. Steeds meer mensen ontdekken het gemak van deze fiets. Een groot voordeel ten opzichte van brom-en snorfietsenis dat de berijdermoet trappen. Dat heeft een positiefeffect op de gezondheid van de berijder en op het milieu.

High speed e-bike

De techniek staat niet stil: e-bikes worden lichter en hebben een grotere actieradius. Daarnaast wordt de collectie steeds uitgebreider. Recent zijn zogeheten ‘speed-pedelecs’ geïntroduceerd. ‘Speed’ zegt iets over de snelheid en ‘pedelec’ is afgeleid van pedaleren. Speed-pedelecs zijn snelle e-bikes die elektrische ondersteuning bieden tot maximaal 45 km/u. Een meer gangbare benaming voor speed-pedelec is high speed e-bike.

De ondersteuning is zodanig, dat afhankelijk van de inspanning snelheden te bereiken zijn vergelijkbaar met de bromfiets, terwijl het voertuig uiterlijk lijkt op een e-bike. Hierdoor vraagt menigeen zich af of deze high speed e-bike niet eerder een snor- of bromfiets is met daarbij behorende regelgeving zoals verzekeringsplicht, helmplicht etc. Op internetfora valt op dat er onzekerheid bestaat. Men wil eerst weten wat de overheid van deze fiets vindt, om later geen problemen te krijgen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de RDW hebben samen met de ANWB en Fietsersbond en de brancheverenigingen RAI en BOVAG in kaart gebracht welke voorwaarden gelden voor deze high speed e-bikes- nu en in de toekomst – om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Regelgeving tot 1 januari 2017

Volgens huidige wetgeving behoort de high speed e-bike tot de categorie snorfiets, omdat zónder meetrappen een snelheid van 25 km/u kan worden behaald. Eventueel hogere snelheid door wél mee te trappen wordt buiten beschouwing gelaten. Degene die op dit moment een high speed e-bike aanschaft, moet zich daarom houden aan de regels die gelden voor de snorfiets. De berijder van de high speed e-bike dient:

1. tenminste 16 jaar te zijn;

2. te beschikken over een AM-rijbewijs;

3. een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afgesloten te hebben;

4. zich te houden aan de maximum snelheid van 25 km/u,

5. zichtbaar een blauw kentekenplaatje te voerenen

6. op het fietspad te rijden.

In de periode tot 2017 behoort de high speed e-bike tot de categoriesnorfiets. De high speed e-bike moet dus een blauw kentekenplaatje hebben en mag de maximum snelheid van 25 km/u niet overschrijden. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat de high speed e-bike de mogelijkheid heeft sneller te rijden dan de al langer bestaande e-bikes. Dit komt simpelweg omdat de huidige wetgeving (uit 2002) geen plek geeft voor de mogelijkheden van dit type innovatie. Maar daar komt snel verandering in.

Nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt in Europese wetgeving de snelheid inclusief meetrappen wél meegeteld en dan is er voor de high speed e-bike sprake van een bromfiets. Een geel kentekenplaatje is vanaf dat moment dus nodig.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met de hierboven genoemde stakeholders is een onderzoek gestart naar de vraag wat de beste plek op de weg is (rijbaan of fietspad) en wat voor helm t.z.t geschikt is, als aanbeveling dan wel verplichting. Het is evident dat de huidige motorfietshelm niet geschikt is voor berijders van een high speed e-bike onder meer, omdat deze helmen onvoldoende ventileren.

Om te voorkomen dat er in 2017 high speed e-bikes rijden die vanwege eerdere kentekening nog snorfiets zijn en zich zo dienen te gedragen, bekijkt het ministerie hoe de bezitters die kentekening tegen die tijd kunnen omzetten naar bromfiets (van blauw naar geel kentekenplaatje).

GEEN REACTIES