Kans op terrorismeschade wordt zwaar onderschat

De ervaring leert dat er maar één gek nodig is voor een terroristische aanslag en we zien een stijging van het aantal politieke onlusten.

Toch bestaat er te weinig aandacht voor de gevolgen.

Vraag risk managers welke risico’s de grootste financiële impact zullen hebben op hun bedrijf en dan zal blijken dat terrorisme en politiek geweld op de laatste plaats eindigen. Objectief gezien is dat nauwelijks te begrijpen. Al heeft Piers Gregory, Terrorism & Political Violance Underwriting Manager van ACE Group (links op de foto) daar wel een verklaring voor: “De meeste ondernemers verwachten niet snel een aanval van een gekende terreurgroep op hun onderneming, zeker in Nederland niet.” We praten met hem en met Carl van Lieshout, Property Manager Benelux in het ACE-kantoor in Rotterdam.

“De ervaring heeft echter geleerd”, vervolgt Gregory, “dat lang niet alle aanslagen gepleegd worden door georganiseerde groepen. Noorwegen is een voorbeeld hoeveel schade een afschuwelijk solistisch optreden kan veroorzaken. Met het inzetten van social media krijgt een kleine groep actievoerders tegenwoordig binnen de kortste keren een massa op de been”, wijst hij onder meer naar de politieke onlusten in onder meer Egypte. “Wat dat betreft is het wonderlijk dat we ons in Nederland veilig wanen”, voegt Van Lieshout daar aan toe, “terwijl hier toch de een na hoogste alarmfase geldt”.

Het lijkt dat mensen en ook de ondernemers daar schouderophalend aan voorbijgaan. “Dat is niet alleen in Nederland het geval”, zegt Gregory. “Die houding tref je aan in alle landen die geografisch ver verwijderd zijn van een mogelijke brandhaard. Een heel andere houding zie je bij multinationals die wereldwijd opereren. Die zijn zich terdege bewust van de schaderisico’s die zij lopen en hebben die ingedekt. Bij meer lokaal opererende ondernemingen wordt al snel gedacht dat de premie niet kan opwegen tegen de kleine schadekans. Je kan vraagtekens plaatsen of het risico inderdaad zo gering is, maar het staat bij voorbaat vast dat als zo’n evenement zich voordoet de geleden schade zeer groot kan zijn. Dat ligt immers besloten in het doel van een aanslag: het veroorzaken van een zo groot mogelijke impact.”

Wat is terrorisme?

Hoe bestempelen Gregory en Van Lieshout de inwoners van Kiev die de regering ten val brachten en de Russen die de Krim willen inlijven? Zijn het terroristen of vrijheidsstrijders? Een vraag die ook van toepassing is op tal van bevolkingsgroepen in veel andere landen.

Ze laten zich niet tot een uitspraak verleiden “en dat hoeft verzekeringstechnisch gezien ook niet”, aldus Piers Gregory. “Natuurlijk kennen we in de polis verschillende definities voor onder meer terrorisme en politieke onlusten. Maar dat betekent niet dat we aan verzekerden vragen te bewijzen dat de schade door het ene of het andere evenement is veroorzaakt. Juist om de valkuil van dit soort grijze gebieden te omzeilen, bieden we een integrale dekkingsmogelijkheid aan. Alle verschillende risicovormen kunnen ondergebracht worden in één polis. Die biedt dan dekking ongeacht de vraag of aanslagen gezien worden als terrorisme, een emotionele vorm van volkswoede tegen een regime, een staatsgreep, politiek geweld of een burgeroorlog. Verzekerden kunnen al deze schaderisico’s afdekken of daaruit een keuze maken.”

Nuclear Security Summit

Uiteraard differentieert ACE de premie naar gekozen risico’s en ook naar regio. Betekent dit een premietoeslag voor Nederland nu binnenkort vrijwel alle regeringsleiders in Den Haag bijeen zijn voor de Nuclear Security Summit? “Hoewel we al lange tijd weten dat dit congres eraan komt, hebben we dit niet aangegrepen om de premie te verhogen”, antwoordt Van Lieshout. “Wel houden we in de premiestelling rekening met de één na hoogste alarmfase, want die wil zeggen dat we ernstig rekening moeten houden met een terroristische aanslag in ons land, al weten we niet wanneer en waar die zou kunnen plaatsvinden.”

Maar, benadrukken de heren, het is een misverstand om alleen uit te gaan van een aanslag ‘voor de deur van de onderneming’. Ook bedrijven die alleen het eigen land als afzetgebied zien, kunnen slachtoffer worden van aanslagen en onlusten in het buitenland. “Bijvoorbeeld als zij afhankelijk zijn van leveranciers die daar gevestigd zijn. Als een onderneming geen grondstoffen krijgt aangeleverd dan staat de productie stil.” Is een dergelijke bedrijfsschade dan gedekt? “Wel als de leverancier fysieke schade heeft geleden waardoor hij niet kan leveren en dat geldt ook de andere kant op”, wijst Gregory op de recente onlusten in Bangkok. “Daar was het voor onze verzekerden niet mogelijk hun goederen uit te leveren, waardoor ze schade leden.”

Van Lieshout: “We hebben de tijd dat we duidelijke grenzen konden stellen tussen oorlogsgeweld en ‘klein en groot molest’ definitief achter ons gelaten. Verzekeraars zijn mee geëvolueerd met alle soorten onlusten die zich in de wereld afspelen en ik durf te zeggen dat we erin geslaagd zijn de schade die daardoor kan ontstaan zonder gaten in de dekking te verzekeren.

GEEN REACTIES