Radar: Verzekeraar belegt slecht voor klant

TROS Radar beschuldigt verzekeraars ervan in vaak slecht presterende fondsen te beleggen en de kosten te versluieren.

“Vanaf de jaren ’90 hebben 6,5 miljoen Nederlanders voor 60 tot 70 miljard euro aan premie betaald voor beleggingsverzekeringen. Dit geld, bedoeld als aflossing van de hypotheek of voor een pensioen, wordt door verzekeraars in vaak slecht presterende fondsen belegd en de kosten die dit met zich meebrengt, kan de klant nauwelijks achterhalen.

“Van dat bedrag wordt 30 miljard niet voor de klant belegd, maar gaat dat naar tussenpersoon en/of verzekeraar. Gemiddeld betekent dit 40 procent aan woekerkosten.

Het resterende bedrag, de overige 40 miljard, wordt belegd. Het is dikwijls onduidelijk in welke beleggingen er wordt belegd. De huisfondsen geven moeilijk tot geen inzicht in de kosten. De kosten zijn echter extreem hoog en het beloofde rendement wordt doorgaans niet gehaald.”

“Zowel de kosteninhoud als het rendement is vaak lastig te achterhalen. Rendementen van huisfondsen zijn vaak laag vergeleken met andere fondsen en veel lager dan door verzekeraars wordt voorgespiegeld aan de klant. Zo blijkt nauwelijks te achterhalen hoe duur de fondsen van de beleggingshypotheek zijn.”

Als voorbeeld werd een NN-polis opgevoerd. Financieel Peter van der Slikke kon de kostenstructuur van de beleggingsfondsen niet achterhalen.
De AFM houdt geen toezicht op de fondsen van verzekeraars. Volgens Erica Verdegaal, die ook in de uitzending aanwezig was, hebben “de banken en verzekeraars hier handig misbruik van gemaakt”. Ze vindt het een kwalijke zaak, het gaat om vele miljarden euro’s waar de AFM geen toezicht over kan houden. “De politiek moet de duimschroeven aandraaien zodat deze gegevens boven tafel komen en de kosten inzichtelijk worden.”

Findinet schreef al eerder dat het inderdaad opvallend is dat het beleggingsresultaat voor rekening en risico van polishouders ver achter blijft bij het maatschappijrendement. Zie Verzekeraars beleggen voor verzekerden risicovoller dan voor zichzelf.

GEEN REACTIES