38 pensioenfondsen moeten korten

Daar waar ABP de korting van vorig jaar herstelt en PFZW weer indexeert krijgt 1,2 miljoen pensioendeelnemers / gerechtigden te maken met een korting.

Naar schatting van DNB moeten circa 38 pensioenfondsen per 1 april 2014 een verlaging van het pensioen moeten doorvoeren bij het afronden van de vijfjarige herstelplannen. Dit is een daling met 28 fondsen ten opzichte van de 66 fondsen die in het voorgaande jaar het pensioen moesten verlagen. Ook is de gemiddelde verlaging van deze fondsen gedaald naar 1,1% waar vorig jaar nog een gemiddelde verlaging van 1,9% werd doorgevoerd.

In het voorjaar van 2013 hebben pensioenfondsen die verwachtten in 2014 de pensioenen te moeten verlagen dit al aangekondigd. Het aantal fondsen dat nu waarschijnlijk het pensioen moet verlagen, is in lijn met deze verwachting. De verlaging van de pensioenen valt lager uit ten opzichte van de eerdere verwachting (1,7%).

Het aantal gepensioneerden dat in april van dit jaar met een lager pensioen te maken krijgt, komt nu uit op circa 500.000, waar in april 2013 nog werd uitgegaan van 700.000 gepensioneerden. Het aantal actieve deelnemers dat een verlaging kan verwachten bedraagt 700.000 deelnemers, waar vorig jaar nog op 1,3 miljoen actieve deelnemers werd gerekend. In plaats van 1,1 miljoen slapers (noot 2), zullen nu naar verwachting circa 1,3 miljoen slapers worden geraakt, zo blijkt uit de voorlopige cijfers.

ABP heeft besloten om de verlaging in 2013 van 0,5% weer aan het pensioen toe te voegen. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn indexeert weer en wel met 0,94%

GEEN REACTIES