Premieomzet Achmea groeit met 3%

Peptalk van Achmea: 'Wij komen crisis goed door'

Achmea heeft haar operationeel resultaat verbeterd van €349 miljoen in 2017 tot €391 miljoen in 2018. De premieomzet steeg met 3%, vooral door groei bij Schade en Zorg. De solvabiliteit nam met 14 procentpunten toe tot 198%, aldus de vandaag bekendgemaakte jaarresultaten.

Operationele verbeteringen en structureel lagere kosten, zoals de huisvesting van het personeel op een beperkt aantal locaties, dragen bij aan de gunstige cijfers. Daarnaast levert de verkoop van Independer circa 150 miljoen euro op.

Schade & Inkomen
Schade & Inkomen realiseerde een gecombineerde ratio van 95,5%, gelijk aan die van 2017. Dit ondanks ondanks de schadelast van de januaristormen van €85 miljoen (2,6%-pt in de COR). Wel daalde het resultaat van €166 naar €97 miljoen, veroorzaakt door lagere opbrengsten uit beleggingen, aldus de verzekeraar. De premieomzet steeg door groei in de schadeportefeuille. Het verzekeringstechnisch resultaat op de inkomensverzekeringen is licht verbeterd door een lagere schaderatio van 70,6% (2017: 72,8%).

Pensioen & Leven
Het resultaat bij Pensioen & Leven daalde een fractie van 342 naar 334 miljoen euro. De premieomzet overlijdensrisicoverzekeringen groeide met 10%.

Zorg
Het operationeel resultaat bij Zorg verbeterde weliswaar van -128 miljoen naar 128 miljoen euro, maar de basiszorg is nog verlieslatend. Het resultaat op de basiszorg verbeterde o.a. door meevallende zorgkosten over oude jaren. Zonder een in 2017 getroffen verliesvoorziening van €108 miljoen was het operationeel resultaat in 2018 negatief geweest.

Achmea zet €21 miljoen aan reserves in ter ondersteuning van de zorgpremies over 2019. De premieomzet steeg tot €12.621 miljoen door hogere premies en een bijdrage vanuit het zorgverzekeringsfonds, in lijn met de landelijke stijging van de zorgkosten.

Het resultaat op de aanvullende zorgverzekeringen steeg tot €85 miljoen (2017: €55 miljoen) door lagere schadelast. De premieomzet bleef stabiel op €1.321 miljoen. Het percentage klanten met een aanvullende zorgverzekering bleef stabiel met ca. 80%.

Bron: Achmea

GEEN REACTIES